nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Aanmelden donateur

Hartelijk welkom.

Het donateurschap is bedoeld voor oud-leden van de NVKToag en alle leden van de NVAZ, artsen, leden van de FVB en kunstzinnige- of vaktherapeutische opleidingen. Als dank vooruw bijdrage ontvangt u 3 keer per jaar het vakblad Reliëf.
Kosten zijn € 50,- per jaar. Zonder tegenbericht verlengen wij het donateurschap.

Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als donateur.

 

Persoonsgegevens

Geslacht
Voorletters
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *

Adresgegevens

Adres *
Postcode *
Plaats *
Land *

Contactgegevens

Telefoon *
Telefoon 2
E-mail *

Betalingsgegevens

IBAN rek. nr.
Rekeninghouder