nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Wakker worden aan je eigen gebaar

Nu ook, speciaal  voor intervisie groepen:
"Wakker worden aan je eigen gebaar",
vrij werk met cliënten "lezen", en zicht krijgen op je eigen gebaar en functioneren als therapeut;
30 pnt. AM, op je eigen locatie, data en tijden in overleg;
info: miloudunselman@outlook.com,  0618287085

  • Nascholing en opleidingen
  • Evenementen
  • Overig activiteiten

Algemene Ledenvergadering en studiemiddag

Datum Zaterdag 16 juni 2018
Tijd 10:00 uur
LocatieStichtse Vrije School
Socrateslaan 24
3707GL Zeist

Bekijk op Google Maps

De Algemene Ledenvergadering wordt in de ochtend gehouden. In het eerste deel daarvan komen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde zoals notulen, jaarverslagen, jaarrekening, aftreden bestuurs- en commissieleden en (her)benoemingen. Na de pauze klinken de bevindingen van het onderzoekstraject FVB en berichten vanuit het bestuur.

De verdere ontwikkeling van de vereniging vraagt gezamenlijke arbeid; hoe meer zielen ….

De agenda/stukken heb je per e-mail ontvangen.

De studiemiddag begint na de lunchpauze om 13.30 uur en betreft een lezing over Verhalentherapie voor kinderen en jongeren die verzorgd zal worden door Thea Giesen.

Tijdens de ochtend- en middag pauze is er koffie en thee. Tijdens de lunchpauze bieden wij naast de koffie of thee ook een kop soep aan. Verder graag zelf voor je lunch zorgen.

 

VERTEL!

Lezing over Verhalentherapie voor kinderen en jongeren
door Thea Giesen.

In de lezing zal aan de hand van een diapresentatie het toepassen van verhalen in de therapie tot beleving worden gebracht.

Hoe kun je als therapeut gebruik maken van verhalen om vervormingen in gedachten en gevoelens om te buigen naar helpende gedachten en positieve gevoelens? Hoe kun je handelingen waar kinderen en jongeren in zijn vastgelopen met beelden inspireren tot ander gedrag?

In deze voordracht wordt ingegaan op het gebruik van verhalen in de therapie aan de hand van casuïstiek, met het accent op kinderen en jongeren, en een uitstapje naar het gebruik van verhalen in gezinstherapie en voor volwassenen.

Tevens wordt er praktisch geoefend met methodieken die zijn beschreven in het boek VERTEL! Verhalentherapie voor kinderen en jongeren. VERTEL! zal deze zomer bij uitgeverij SWP verschijnen. Deze praktische oefeningen zijn deels ook specifiek gericht op muziektherapeuten.

Over Thea Giesen-Huijg

Thea Giesen is begonnen als handvaardigheidsleerkracht op een middelbare school. Na de studie orthopedagogie, is zij werkzaam geweest als diagnosticus en (gezins) therapeut op verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidszorg: een dagactiviteiten centrum voor volwassenen met een beperking, Speciaal Onderwijs en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Docent ontwikkelingspsychologie en supervisie aan de Hogeschool Leiden, opleiding kunstzinnige therapie.

Momenteel is zij werkzaam als docent nascholing en supervisor van Kunst In Contact met Kinderen (KICK), een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10-14 jaar, met de volwassen variant: Kracht In Contact met Kunst in de ouderenzorg, en als gedragsconsulent voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Praktische informatie

  • Graag zelf stockmar-krijt meebrengen (beeldend therapeuten)
  • Graag op de dag zelf ook de presentielijst van de studiemiddag tekenen. Ben je ook bij de ALV geweest, ook voor de studiemiddag opnieuw de presentielijst tekenen.
  • Deelnamecertificaten worden niet nagestuurd.
  • Accreditatie voor deze studiemiddag is aangevraagd (3 studiepunten antroposofisch).
  • We vragen een bedrag van €10,- voor deze middag als bijdrage in de kosten voor de zaalhuur en andere onkosten. Hiervoor krijg je een rekening van de penningmeester gemaild.


Graag tot ziens op 16 juni aanstaande !
Daphne van Bree, José Kooijman en Inger van der Werf, Werkgroep bij- en nascholing

 

Meld je nu aan voor de ALV en/of de studiemiddag

Aanmelden

Naar al het aanbod in juni