nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Wakker worden aan je eigen gebaar

Nu ook, speciaal  voor intervisie groepen:
"Wakker worden aan je eigen gebaar",
vrij werk met cliënten "lezen", en zicht krijgen op je eigen gebaar en functioneren als therapeut;
30 pnt. AM, op je eigen locatie, data en tijden in overleg;
info: miloudunselman@outlook.com,  0618287085

  • Nascholing en opleidingen
  • Evenementen
  • Overig activiteiten

Algemene Ledenvergadering en studiemiddag

Datum Zaterdag 6 april 2019
Tijd 10:00 uur
LocatieStichtse Vrije School
Socrateslaan 24
3707GL Zeist

Bekijk op Google Maps

Tijd ALV:                                    van 10.00 tot 12.30 uur

Tijd studiemiddag:                  van 13.30 tot 16.45 uur

Agenda en bijlagen, Jaarrekening 2018: zie Verenigingsinformatie in MijnNVKT.

 

Kunstzinnige Therapie bij Angst

door Annemarie Abbing, Anne Ponstein en AnneMargreet Muller

Angst is een veelvoorkomend probleem: het komt voor bij 1 op de 13 mannen en bij 1 op de 8 vrouwen in Nederland. Wanneer angst in sterke mate of voortdurend aanwezig is, dan kan dit grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Wat kan kunstzinnige therapie betekenen voor mensen met angstproblemen?

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden heeft, in samenwerking met Universiteit Leiden, onderzoek gedaan naar de effecten van kunstzinnige therapie (beeldend), bij vrouwen met angstklachten. Naast effectmetingen is ook informatie verzameld over de inhoud van de therapie. De deelnemende therapeuten hielden  de casussen bij volgens een format en zo werden in totaal ongeveer 40 casussen verzameld.  

Onderzoeker Annemarie Abbing zal tijdens deze middag de resultaten presenteren van dit onderzoek en wat vertellen over de inhoud van de therapie en de patiëntervaringen daarbij. Anne Ponstein zal ons vervolgens meenemen in een casus uit het onderzoek. AnneMargreet Muller zal vertellen over  de muziektherapeutische behandeling  bij angst. Ook zal er een praktisch gedeelte zijn met een beeldende oefening of een muzikale oefening (naar keuze)

Over de sprekers

Drs. Annemarie Abbing:  studeerde kunstzinnige therapie en aansluitend diergeneeskunde. Is sinds 2010 verbonden aan het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Zij werkt aan een proefschrift over effecten en werkingsmechanismen van kunstzinnige therapie bij angststoornissen, en de ontwikkeling van case report methodologie.

Dr. Anne Ponstein:  is kunstzinnig therapeut en gepromoveerd biochemicus. Zij is docent-onderzoeker bij de opleiding Vaktherapie en het Lectoraat Antroposofiosche Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden, en werkt onder andere aan case reports en onderzoekt de handelingswijze van vaktherapeuten bij o.a. angst, depressie en psychosociale aspecten van kanker.

AnneMargreet Muller: is muziektherapeut en werkt sinds 2008 in het Kindertherapeuticum in Zeist. Ze deed een Masterstudie Methoden Musiktherapeutischer Praxis und Forschung aan de Hochschule Magdeburg-Stendal (DE) waar ze haar studie afsloot met onderzoek naar de diagnostiek in de antroposofische muziektherapie met kinderen. Ze werkt nog steeds aan dit onderzoek door en geeft daarover regelmatig presentaties en studiedagen

Praktische informatie

  • De studiemiddag vindt plaats in de Stichtse Vrije School te Zeist, na de algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 6 april. Het begint om 13.30 uur en duurt tot 16.45 uur. Niet-leden kunnen ook naar de studiemiddag komen.
  • Aanmelden voor deze middag kan via deze link
  • We vragen een bedrag van €10,- voor deze middag als bijdrage in de kosten voor de zaalhuur en andere onkosten. Betaling gaat online via de website.
  • Graag op de dag zelf ook de presentielijst van de studiemiddag tekenen. Ben je ook bij de ALV geweest, dan ook voor de studiemiddag opnieuw de presentielijst tekenen.
  • Accreditatie voor deze studiemiddag is aangevraagd (3 studiepunten AM).
  • Deelnamecertificaten worden niet nagestuurd.

 

Graag tot ziens op 6 april aanstaande,
José Kooijman, Marianna van de Wint en Inger van der Werf, Werkgroep bij- en nascholing

 

Aanmelden

Naar al het aanbod in april