nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Jeugdhulp in Noord-Holland

 

Hier info over jeugdhulp in Noord-Holland

 

           

 

Klik op de regio om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

Regio Alkmaar (Noord Kennermerland)

 
 
 
 
 
 

Regio Alkmaar (Noord Kennermerland)

 
De gemeenten in de regio Alkmaar kochten de jeugdzorg voor 2016 collectief in. De gemeenten startten daarvoor een aanbesteding. Vrijgevestigde zorgaanbieders konden daarbij voor Jeugd-GGZ een offerte uitbrengen met een vereenvoudigde procedure.

Doel is zoveel mogelijk tijd en geld aan de inhoud van de zorg te besteden, oftewel ‘de handen aan het bed’. De vrijgevestigde zorgaanbieders konden vanaf zaterdag 15 augustus 2015 inschrijven. Informatie over de aanbestedingsprocedure is te vinden op www.regioalkmaar.nl/page/netwerk/jeugd.php. (geraadpleegd op 03-01-2016)

Door collectief contracten af te sluiten met zorgaanbieders voor Jeughulp en Wmo en Beschermd Wonen en deze samen te beheren, zetten de gemeenten niet alleen menskracht en middelen zo efficiënt mogelijk in, maar streven ze ook naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, vernieuwing in de zorg en een beter risicomanagement.
Voor de samenwerking tussen gemeenten bij de inkoop en het contractmanagement van de zorg is een regionale netwerkorganisatie opgericht. Deelnemende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Kijk ook hier > Artikel: Collectieve aanbesteding jeugdhulp regio Alkmaar (geraadpleegd op 03-01-2016)

Naar boven

 

Regio Amsterdam / Amstelland & Regio Zaanstreek-Waterland

 

De 15 gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland werken samen bij de inkoop van specialistische jeugdhulp. Samen met de zorgaanbieders hebben de gemeenten procesafspraken gemaakt.

Half oktober 2015 startte de contractering 2016 voor vrijgevestigde aanbieders van jeugdhulp in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen groepspraktijken en reguliere vrijgevestigde aanbieders. Afhankelijk van de categorie waar aanbieders onder vallen, werden zij uitgenodigd voor een gesprek of verliep de contractaanvraag digitaal.

Bron en verder lezen: Zorg om regio Amsterdam (geraadpleegd op 03-01-2016)

 


Regio Gooi en Vechtstreek       

 

De gemeenten Blaricum, Eemnes, ​Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken intensief samen aan het beleid op het terrein van Jeugdhulp. De gemeenten en de Regio bundelen de bestuurlijke en beleidsmatige capaciteit in één programma-organisatie onder de vlag van de Regio Gooi en Vechtstreek. Lees hier voor de inkoop jeugdwet voorzieningen. (geraadpleegd op 03-01-2016)

Naar boven

 


Regio Haarlemmermeer, Regio IJmondgemeenten (Midden-Kennermerland) & regio Zuid-Kennermerland

 

Kijk ook hier > Beleidsplan jeugdhulp IJmondgemeenten

Na een onderhandse aanbesteding zijn de gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond per 1 januari 2015 individueel identieke overeenkomsten aangegaan met de aanbieders van jeugdhulp. De overeenkomsten zijn aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De IJmondgemeenten werken van 2015 tot 2018 in principe door met de huidige aanbieders. Hierdoor wordt de in de IJmond opgebouwde kennis en ervaring vastgehouden en de continuïteit gewaarborgd. Dit betekent dat er voor gezinnen die met jeugdzorg te maken hebben, de eerste periode weinig verandert.

Bron en verder lezen: Heemskerk - jeugdhulp (geraadpleegd op 03-01-2013)

 

Haarlem vermindert bureaucratie bij therapie jeugd

Bron GGZ Totaal e-magazine, gepubliceerd: 09-11-2015
Vijftien jeugdtherapeuten slaken een zucht van verlichting, nu de gemeente Haarlem heeft besloten hun administratieve rompslomp te verminderen.
Het is een proef voor vijftien vrijgevestigde therapeuten die in januari ingaat en mogelijk later navolging krijgt voor jeugdtherapeuten in het hele land.
Het verminderen van de regeldruk is tot groot genoegen van de Haarlemse psychiater Willemiek Kooijman, die bijvoorbeeld kinderen helpt die gedragsproblemen op school hebben.
Het voorstel is een initiatief van de SP en de VVD, het complete initiatiefvoorstel is hier te lezen

Bron en verder lezen: Haarlems dagblad - Arthur de Mijttenaere (geraadpleegd op 03-01-2016)

 
 

Regio Kop van Noord-Holland

 
De gemeenten Den Helder, Texel en Schagen werken samen bij de zorginkoop voor 2016.
De drie colleges hebben de notities “Regionale samenwerking zorginkoop gemeenten Den Helder, Texel en Schagen in 2016” en “Voorstel Inkoopstrategie 2016 Jeugd en Wmo” aangenomen. Hierin staan de uitgangspunten voor de regionale samenwerking en het inkoopproces 2016.
De gemeenten werken samen vanwege wederzijdse belangen, een gedeelde marktafhankelijkheid en kennisdeling. Door de samenwerking ontstaat  ruimte voor vernieuwing en het mede daar door realiseren van de gewenste maatschappelijke doelen. De samenwerking krijgt met name gestalte in de voorbereiding van de aanbesteding. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor de eigen aanbesteding. “Deze samenwerking biedt zo ruimte voor de lokale situatie van elke gemeente. De voorzieningen moeten bij de lokale situatie passen,“ aldus de wethouders van de gemeenten.

Bron en verder lezen: Gemeente Schagen - Regionale samenwerking bij zorginkoop jeugd en WMO (geraadpleegd op 03-01-2016)

BOJOZ, het regionaal samenwerkingsverband in de Kop van Noord Holland

Een interessante website voor jeugdhulpverleners is de website van BOJOZ. Het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BOJOZ) is het samenwerkingsverband van gemeenten, schoolbesturen en zorginstellingen in de regio Kop van Noord-Holland. Het BOJOZ is in 2008 gestart gegaan naar aanleiding van de wens van partijen in de domeinen Jeugd, Onderwijs en Zorg integraal te willen samenwerken.
Het BOJOZ is opgericht met de doelstelling om die partijen te verbinden vanuit gemeenschappelijke regionale ambities.

Bron en verder lezen: BOJOZ (geraadpleegd op 03-01-2016)

Naar boven

 


Regio West-Friesland

 

Namens de regio West-Friesland is de gemeente Hoorn verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdhulp. De gemeente publiceeert nieuws over de inkoop op haar eigen website.

Bron en verder lezen:  Hoorn - Nieuwe inkoop zorgtaken  (geraadpleegd op 03-01-2016)

De aanbesteding liep in 2015 via de aanbestedingssite Tenderned. (geraadpleegd op 03-01-2016)

 

           

Nog geen reacties

    Login om te reageren op dit artikel

    Wachtwoord vergeten

    Geen account?

    Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.