nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Werkgroep NVAZ Sectorberaad

NVAZ Sectorberaad

Het NVAZ Sectorberaad onder voorzitterschap van Marieke Krans (arts, NVAA) komt vier keer per jaar op maandagavond bij elkaar in Zeist. Vanuit de NVKToag neemt Pauline van Baar sinds november 2017 deel aan deze vergaderingen. Zij houdt het bestuur op de hoogte en overlegt daar als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Er is vanuit het sectorberaad een groep bezig rondom profilering en PR. Linda van de Zande neemt vanuit de NVKToag deel aan deze groep en vertegenwoordigt de bij de NVAZ aangesloten beroepsverenigingen hier in.
 

Mandaatomschrijving NVAZ  sectorberaad                                   

Doel van het sectorberaad:

1.Het behoeden van de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg (AG).

Door zorg te dragen voor de uitvoering van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), zowel inhoudelijk als een stuk financieel voor de leden van de aangesloten beroepsverenigingen, therapeutica en kleine instellingen.

Door criteria af te stemmen voor gecertificeerde lidmaatschappen van de verschillende beroepsverenigingen (HBO en academisch geschoold).

Door actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van de AG daarbinnen te volgen en hierop te reageren.

Door de ontwikkelingen van de AG wereldwijd te volgen en hierop te reageren.

Door criteria te handhaven bij aanvraag toetreden nieuwe beroepsverenigingen.

Door profielen af te stemmen, samen dragen van verantwoordelijkheid voor het profielenboek.

 

2. Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen.

Door de koepel AG in Nederland mede vorm te geven.

Door jaarlijks een vergaderagenda te maken.

Door vertegenwoordigd te zijn op de algemene ledenvergadering van de NVAZ

Door mee af te stemmen en te zoeken naar een juiste verhouding tussen opleiding en onderzoek binnen de AG

Door de eigenheid van hun beroep in het bewustzijn te dragen

Door voorstellen te formuleren ten behoeve van samenwerking

 

Mandaatomschrijving: (taakomschrijving)

Leden van het NVAZ sectorberaad

  • Krijgen voor twee jaar van hun beroepsvereniging mandaat om zitting te hebben in het sectorberaad, met mogelijkheid tot verlenging. 
  • Koppelen na de vergaderingen terug naar hun vereniging.
  • Vertegenwoordigen hun vereniging en zetten punten op de agenda.
  • Nemen beslissingen om de Wkkgz ten uitvoering te kunnen brengen
  • Hebben handelingsvrijheid binnen de begrotingsruimte van de eigen vereniging.
  • Besluiten of beroepsverenigingen voldoen aan de criteria om lid te kunnen zijn van de sector beroepsverenigingen binnen de NVAZ.
  • Zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en nemen indien nodig besluiten die ten goede komen aan de hele sector beroepsverenigingen van de NVAZ.
  • Hebben de eigenheid van hun beroep in het bewustzijn, zowel voor het gezicht naar buiten als binnen het multidisciplinair vormgeven van de AG bij het doen van voorstellen voor samenwerking.