nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Nieuws

02-02-2018

De kracht van kunstzinnige therapie, februari 2018.

Hier vind je een link naar de laatst verschenen Nieuwsbrief.
 

03-05-2017

Symposium "Ontmoeting"


Op 11 maart j.l. organiseerde de NVKT in samenwerking met de Hogeschool Leiden een Symposium Kunstzinnige Therapie met als thema “Òntmoeting”. Op het Kennisplatform vind je onder Inspiratie verslagen van diverse workshops die tijdens dit symposium zijn gegeven.


16-11-2016

Onderzoek Machteld Huber: een nieuwe definitie van "gezondheid". 

Onderzoeker Machteld Huber heeft een nieuw concept voor gezondheid ontwikkeld en getoetst.  Zij ontdekte namelijk dat de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (1948) niet meer voldoet.

Lees verder bij onderzoek.

 

26-06-2016

Muziek als nieuwe behandelmethode voor patiënten.

Hoogleraar en ex-chirurg Hans Jeekel van het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt met zijn team of muziek zorgt voor minder stress en pijn voor, tijdens en na een operatie en of je door het luisteren naar muziek sneller herstelt. Hij houdt zelf erg van muziek en tijdens de operaties had hij altijd muziek aan staan. Hij vertelt: “maar muziek kan veel meer zijn dan alleen vermaak. Het is belangrijk om te weten welke muziek als medicijn gebruikt moet worden. De doelstelling van ons onderzoek was dan ook om muziek als nieuwe behandelmethode voor patiënten te realiseren”.

Lees het artikel uit het Rotterdamse huis-aan-huisblad De Nieuwspeper van 18 mei 2016, deel 1, deel 2.

 

07-12-2014

“Blijf mij zien”, brochure over kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk.

Uit een initiatief van vijf kunstzinnig therapeuten is een handzame brochure (31 pagina’s) tot stand  gekomen. In goed leesbare taal en voorzien van kleurrijke afbeeldingen geeft het een duidelijk beeld van de waarde van kunstzinnige therapie bij mensen met dementie.
De brochure bestaat uit een beschrijving van diverse casussen volgens een overzichtelijke structuur in werkwijze met treffende uitspraken van cliënten.
Een mooi document om de kunstzinnige therapie onder de aandacht te brengen bij verwijzers, zoals artsen, specialisten ouderenzorg, casemanagers dementie, maatschappelijk werk en mantelzorgers.
Het voorwoord is geschreven door Jan Pieter van der Steen, Sociaal Geriater, GGZ Drenthe en auteur van het boek:  Dementie, achtergronden en praktijkervaringen.
De brochure is ondergebracht bij uitgeverij Nearchus, ISBN 9789073310919 en is te bestellen bij abc-antroposofie.nl
De kosten zijn € 5,-.

02-12-2014

Twee bundels voor muziektherapie

In juli 2013 is verschenen:
de muziek(therapie)bundel Zeven Zwanen
Voor deze bundel is geput uit het rijke maar onbekende repertoire aan therapiemuziek dat muziektherapeuten voor eigen gebruik geschreven hebben. 
In mei 2014 is verschenen: (tweede druk september 2014):
Chrottaboek: Komt vrienden in het ronde, samengesteld door Marianne de Leuw-Bremer. Het Chrottaboek is ontstaan als resultaat van een boeiende ervaring alsmuziektherapeute, gedurende twintig jaar.
Klik op de links voor meer informatie over de inhoud en bestelwijze. 
 

Nieuws voor leden

 

Meer nieuws voor de leden achter het beveiligde gedeelte van de website, klik op: Mijn NVKT