nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Extra Algemene Ledenvergadering

Datum Zaterdag 16 september 2017
Tijd 09:00 uur
LocatieStichtse Vrije School
Socrateslaan 24
3707GL Zeist

Bekijk op Google Maps

Beste leden van de NVKT,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de 

Extra Algemene Ledenvergadering 

zaterdag 16 september 2017

09.00-10.45 uur

Let op: De vergadering begint stipt om 09.00 uur. Het tijdstip is vroeger dan anders omdat deze vergadering voorafgaat aan de Studiedag Meet&Feed die om 11.00 van start gaat.
Deze vergadering is belangrijk voor de toekomst van de NVKT en de wijze waarop wij als beroepsvereniging verder gaan. Wij hopen/rekenen dan ook op jullie aanwezigheid.

De reden voor het houden van deze extra vergadering is dat er door jullie gestemd moet worden over 

1.      het voorzitterschap van de NVKT 

2.      de Intentieverklaring van onderzoek naar samenwerking NVKT-FVB die getekend moet worden. 

3.      benoeming bestuursleden Pauline van Baar en Merav Brouk

Deze zaken kunnen niet wachten tot de gewone Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017, die wel gewoon doorgang zal vinden.

De agenda en bijbehorende stukken vind je in de bijlagen.

Gezien het belang van de stemming over punt 1 en 2  is het ditmaal mogelijk jouw stem te laten uitbrengen door iemand anders wanneer jij niet aanwezig kunt zijn. Daartoe tref je ook twee verschillende machtigingen aan in de bijlagen.

Ieder stemhebbend lid mag voor 1 extra lid stemmen. Stemmen per mail of post is niet mogelijk.
De vergadering is kort maar krachtig: 1.45 uur (zonder uitloop) en heeft meerdere zeer belangrijke agendapunten. Bereid je alsjeblieft goed voor zodat alles afgerond kan worden binnen die tijd. 

Aanmelden voor de extra ledenvergadering kun je door een mailtje te sturen naar m.prent@kunstzinnigetherapie.nl. Heb je je al aangemeld voor de extra ALV dmv het online aanmeldformulier voor de Studiedag Meet&Feed, dan is jouw naam al bij ons bekend.

Bijlagen:

-Agenda met bijlage 1

-bijlage 2: Intentieverklaring

-bijlage 3: Machtigingsformulier

Namens het bestuur,

Hartelijke groet,

Brigitte Povel,

voorzitter 

Naar al het aanbod in september