nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Erline Maarleveld

Therapeut

Erline Maarleveld
Parklaan 20
1406 KM Bussum

+31653327131
erline@planet.nl

Praktijk

De Nachtegaal - Muziektherapie Naarden
+316-53327131
erline@planet.nl
http://www.huisartsenpraktijkendel.uwartsonline.nl

Profiel

Vakgebied

Muziek

Specialisatie

Impressieve KT
Expressieve KT
Lichaamsgerichte KT
Coaching
Preventie

Doelgroep

Kinderen
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen

GGz / Psychiatrie

Depressie
Angst
Burn-out
ADHD
Autisme, Asperger, PDD-NOS
Rouw
Trauma

Somatiek

Kanker
Astma
Migraine
Slaapproblemen
Hoge Bloeddruk
Diabetes
Vermoeidheid

Jeugd

ADHD
Rouwverwerking
Pesten
Autisme en aanverwante stoornissen
Hechtingsproblematiek

VGZ

Leven met je handicap
Kwaliteit van leven

Ouderenzorg / Psychogeriatrie

Behoud van eigen regie
Kwaliteit van leven

Revalidatie

NAH
Verwerking
Herstel en balans

Herstel en balans

Verwerking
Stress
Spanningen

Over de praktijk

De Nachtegaal-Muziektherapie Bussum

Therapeuticum Naarden-Bussum / Huisartsenpraktijk Endel

Kinderspreekuur, voor ouder- en kindzorg

Muziektherapie - mogelijk in combinatie met balans en spel - diagnostiek - coaching - muzikale begeleiding - muziekinstrument keuze

 

Net als in ieder muziekstuk, heeft mens, dier, plant en de natuur zijn eigen maat, ritme, harmonie, melodie die bij hem past, met daar tussen de rust momenten.  Het is een levenskunst om de juiste balans daarin te vinden, waardoor je in je kracht kan staan.

Wat is jou loopritme? Ritme van je ademhaling? Zit je adem hoog of laag? Wat is het ritme van je spreekstem? Welke melodie heeft je stem? Stijgend, dalend of op één toon? Neem je rust tussen de woorden? Wat is je waak en slaap ritme?

Allemaal vragen om te kijken of je lekker in je vel zit en in je eigen kracht staat.

Als je uit balans bent werkt muziektherapie ondersteunend, om het zelfvertrouwen terug te vinden en te versterken. Muziektherapie wordt altijd persoonlijk afgestemd, met als uitgangspunt zijn kwaliteiten en eigenheid. Het is in principe een non-verbale therapievorm, waarbij fysieke, sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden ontwikkeld en versterkt kunnen worden.

Het kan preventief, diagnostisch, bij ontwikkelingsstoornissen of gedragsproblematiek en diverse hulpvragen ingezet worden. De muziek doet zijn werk en spiegelt om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Therapeutische muziekles en muzikale begeleiding

Het bespelen van een muziekinstrument geeft plezier en verwondering. Het kan leren focussen, samen spelen/werken, luisteren naar de ander en naar zichzelf, waar ruimte geven en ruimte nemen een plaats inneemt. Tijdens deze lessen staat oriënteren op verschillende muziekinstrumenten en aftasten of je affiniteit heeft met een blaas-, snaar/tokkel- of slaginstrument. Ook kan diagnostisch gekeken worden welk instrument ondersteuning kan bieden in je ontwikkeling.

 

Eigen kracht versterken

“Eerst je lichaam in, dan de wereld in”, zijn de woorden van kinderarts Edmond Schoorel. Voor ieder is een instrument te vinden waarin het zijn eigen kracht kan ontdekken en versterken.

 

Vergoeding

Als muziektherapeut sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister. Muziektherapie, diagnostiek en muzikale begeleiding worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig. Therapeutische muziekles komt niet voor vergoeding in aanmerking.


Ont-moeting

Voor kennismaking en vragen zijn jullie van harte welkom in mijn praktijk de Nachtegaal of ben bereikbaar per mail of telefonisch.

Vriendelijke groeten, Erline Maarleveld.

Terug naar overzicht