nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO in Noord-Brabant


Hier info over WMO in Noord-Brabant

 

        

 

Klik op de regio of gemeente(n) om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

Midden Brabant

 

        

 

Midden Brabant

 
 • Gemeenten: Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk

 

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk hebben vorig jaar gezamenlijk lokaal ingekocht en tweejarige contracten afgesloten.  Deze contracten lopen dus door in 2016, genoemde gemeenten hebben in 2015 dus geen nieuwe inkooptrajecten gestart. Tilburg heeft een leidende rol bij de inkoop en uitvoering.

PBG mogelijkheden voor niet-gecontracteerde aanbieders

Tilburg kent goede pgb mogelijkheden. Inwoners die begeleiding willen ontvangen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, kunnen via het pgb bij deze aanbieders terecht. Zo kunnen alle aanbieders (bestaande en nieuwe) begeleiding bieden in Tilburg, zonder dat hiervoor contracten met de gemeente worden gesloten.

Bron en verder lezen > Zorg in regio Hart van Brabant - WMO Inkoop 2016 (geraadpleegd op 12-01-2016)

Voor informatie over de uitvoering van de WMO kijk ook hier > Zorg in regio hart van Brabant - WMO met informatie per gemeente (geraadpleegd op 12-01-2016)

 
 
 
Artikel inkoop WMO Tilburg: Voor 2016 is geen nieuw inkooptraject gestart voor nieuwe aanbieders.
 

 

 

Noord-Oost Brabant

 

 
 
 
De regio Meierij heeft contracten met aanbieders vastgelegd. In 2014 ging de aanbesteding via aanbestedingssite Tenderned.
 
Neem voor informatie over de WMO inkoop contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch > www.shertogenbosch.nl/wmo.html
 

Inkoop WMO Meierij-gemeenten

De Meierij-gemeenten werken samen bij de inkoop van de ondersteuning AWBZ-zorg. Die valt vanaf januari 2015 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bij de genoemde ondersteuning gaat het om: begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf en (een klein stukje) persoonlijke verzorging.

Bron en verder lezen > Inkoop specialistische hulp bij regio Meierij (geraadpleegd op 12-01-2016)

 

Peelregio

 
 

De gemeenten in de Peelregio (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) werken samen. In juli 2014 is Peel 6.1 gestart, de formele samenwerking tussen de Peelgemeenten. Hieronder valt een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de verstrekking van individuele voorzieningen binnen de Wmo. Onder begeleiding vallen zowel de bestaande taken onder (zoals huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen) als ook de nieuwe taken, zoals begeleiding, beschermd wonen en kort verblijf. Daarnaast wordt er ook samengewerkt op het gebied van jeugdzorg.

 

Op www.peel6-1.nl vindt u de inkooptrajecten met betrekking tot de Wmo en Jeugdzorg die – door middel van het proces van bestuurlijk aanbesteden - lopen in de Peelgemeenten.

Bron en verder lezen > BIZOB- Aanbestedingen Peelgemeenten (geraadpleegd op 13-01-2016)

 

West-Brabant

 
 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een brede verantwoordelijk gekregen voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen die beperkt kunnen participeren. De Brabantse Wal gemeenten hebben om deze reden overeenkomsten afgesloten met diverse organisaties voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. De gemeenten en organisaties hebben in deze overeenkomsten afgesproken dat zij gedurende de looptijd van de overeenkomsten met elkaar in gesprek blijven aan overlegtafels.

 

Bron en verder lezen voor informatie over de inkoop >  Brabantse Wal WMO (geraadpleegd op 13-01-2016)http://www.onsbrabantsewal.nl/wat-verandert/zorg-en-ondersteuning

De Brabantse Wal gemeenten hebben een website gelanceerd waar informatie over de transitie te vinden is > Brabantse Wal - Zorg en ondersteuning

 

Artikel: Procedure maatwerkvoorziening

 

Zuid-Oost Brabant

 

BIZOB (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant)

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant werkt voor steeds meer gemeenten in Zuidoost-Brabant. Inkoopprofessionals voeren voor de afzonderlijke gemeenten optimaal inkoop- en aanbestedingsprocedures uit. Daarnaast initieert en verzorgt Bizob gezamenlijke inkooptrajecten voor de deelnemende gemeenten en overige organisaties, die daardoor aanzienlijk kunnen besparen.
 

Historie

Bizob is opgericht op initiatief van tien gemeenten in Zuidoost-Brabant.  Het bureau heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop.
 
 
 • A2 Gemeenten: Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard

 

Inkoop Wmo

De A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeenten geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hiertoe kunnen diverse vormen van hulp en voorzieningen worden ingezet.

De inkooptrajecten met betrekking tot de Wmo die – door middel van het proces van bestuurlijk aanbesteden – worden ingekocht door de A2-gemeenten zijn hier te vinden > BIZOB - Aanbestedingen A2 gemeenten

 
 • BOV-gemeenten: Best, Oirschot, Veldhoven & Kempengemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

 

Inkoop Wmo

De BOV-gemeenten (Best, Oirschot, Veldhoven) en Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden) moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeenten geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hiertoe kunnen diverse vormen van hulp en voorzieningen worden ingezet.

De inkooptrajecten met betrekking tot de Wmo die – door middel van het proces van bestuurlijk aanbesteden – worden ingekocht door de BOV- en Kempengemeenten zijn hier te vinden > BIZOB - Aan bestedingen Kempengemeenten

 
 • De Dommelvallei+ gemeenten: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre

 

Inkoop Wmo

De Dommelvallei+ gemeenten (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre) moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeenten geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hiertoe kunnen diverse vormen van hulp en voorzieningen worden ingezet.

De inkooptrajecten met betrekking tot de Wmo die – door middel van het proces van bestuurlijk aanbesteden – worden ingekocht door de Dommelvallei+ gemeenten zijn hier te vinden > BIZOB -Aanbestedingen Dommelvalleigemeenten

 
 • Gemeente Eindhoven

 

Op maandag 23 november hield de gemeente Eindhoven een informatiebijeenkomst over de opbrengst van de eerste fase van het bestuurlijk aanbesteden van de inkoop en subsidies 2016 voor dienstverlening in het sociaal domein.

Op 1 december jl. hebben het college van B&W van de gemeente Eindhoven en de colleges van de regiogemeenten deze eerste fase bestuurlijk vastgesteld. De presentaties zoals die op 23 november zijn gehouden is hier te vinden > Eindhoven - Tansformatie soiaal domein Ook is een overzicht van vragen en antwoorden bijgevoegd en kunt u verdere informatie over het inkoopproces vinden.

Bouw mee aan een nieuw zorglandschap

Samen met zorgverleners bouwt Eindhoven aan een nieuw zorgsysteem. Binnen dit systeem is er ruimte voor innovatie. De gemeente Eindhoven biedt u de kans om individueel of samen met andere aanbieders innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Innovaties die, na toetsing, kunnen worden opgenomen in de deel- of individuele overeenkomst die zij met organisaties afsluiten. Heeft u een vernieuwend product of een innovatief idee? Dien een voorstel tot innovatie in.

Bron en meer informatie > Eindhoven - Tansformatie soiaal domein (geraadpleegd op 13-01-2016)

Naar boven

 

               

  

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.