nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

De vereniging

In 1970 is de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (de NVKToag) opgericht. Deze vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden en zij stelt kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van kunstzinnig therapeuten.

De NVKT heeft twee hoofddoelen:

  • Het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van kunstzinnige therapie en 
  • Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden.

Lees hier meer over de visie en missie van de vereniging.