nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Bij- en nascholing

Erkende nascholingen

Nascholingen van Hogeschool Leiden (lectoraat en opleiding) en nascholingen van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg zijn erkend door de NVV-AG (voorheen NVKT-oag). Hiervoor worden accreditatiepunten toegekend.

Regelmatig verzorgt de (AAG) Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg, in afstemming met  werkgroep bij- en nascholing NVV-AG en Hogeschool Leiden, specifieke nascholingen. Interdisciplinaire antroposofisch geïnspireerde nascholingen waaronder de sociale vaardigheidstraining KICK (Kunst in contact met kinderen) en de Minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’. Hierin doen studenten van zorgopleidingen ervaring op met de antroposofische benadering. 

Vind hier het programma voor 2020/2021

Aanleveren van aankondigingen voor agenda 

Therapeuten in heel Nederland organiseren na- en bijscholingen voor collega’s. Ook hier kunnen accreditatiepunten toegekend worden. Aanmelding accreditatie zie hiernaast. Aanmelding voor in de agenda, mail naar de webbeheerder.

Overige nascholingen

De opleiding Vaktherapie AG heeft in het kader van deskundigheidsbevordering een ervaringscentrum en kan tevens nascholingsaanbod op aanvraag verzorgen.
Het ervaringscentrum heeft als doel te bevorderen dat ervaren kunstzinnig therapeuten hun kennis en vaardigheden in een collegiaal verband delen met hun jongere collega's.

Zowel aan het Herfstcongres als aan conferenties van de AViN Medische Sectie en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg worden jaarlijks accreditatiepunten verleend.

Stichting Emerald

Stichting Emerald verzorgt de opleiding Schildertherapie volgens de methode van Liane Collot d'Herbois

Vaktherapie
De nascholingen  Vaktherapie zijn op de website van de FVB in de agenda te vinden: https://fvb. Vaktherapie.nl/
Een overzicht van de voorafgeaccrediteerde nascholingen wordt vermeld bij bij- en nascholing op de site van het Register  Vaktherapie: Home - register Vaktherapie.nl

 

Accreditatie

Lijst van geaccrediteerde  bij- en nascholing

 20172018, 2019, 2020, 2021, 2022

(Als je een jaartal aanklikt wordt een excelbestand met de geaccrediteerde cursussen van dat jaar gedownload op je computer)

 

UItleg scholing aanbieden:
AG scholing accrediteren voor aanbieders

 

Accreditatie:

Voor de richtlijnen deelnemers klik hier
Voor de richtlijnen docenten  klik hier
Voor aanvraagformulier klik hier