nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Opleidingen

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden verzorgt de opleiding Vaktherapie AG (voorheen kunstzinnige therapie) in de varianten beeldend, muziek en spraak & drama. Dit is een vierjarige voltijdse hbo-opleiding die leidt tot het bachelorsdiploma; klik hier voor het inkijken van de brochure. 

De opleiding heeft in het kader van deskundigheidsbevordering een ervaringscentrum opgericht en kan tevens nascholingsaanbod op aanvraag verzorgen. Het ervaringscentrum heeft als doel te bevorderen dat ervaren Vaktherapeuten AG (voorheen kunstzinnig therapeuten) hun kennis en vaardigheden in een collegiaal verband delen met hun jongere collega's. De Chartres-kring voor scholings- en ontwikkelingsvragen maakt deel uit van het ervaringscentrum. In deze kring delen afgestudeerde therapeuten vragen op het gebied van  professionele scholing en persoonlijke ontwikkeling met elkaar en organiseren lezingen en workshops om met en van elkaar te leren. Meer informatie over de Chartres-kring is te vinden op de website van het ervaringscentrum of mail naar: kt@hsleiden.nl.

De opleiding verzorgt in onderlinge afstemming met de Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg tevens interdisciplinaire antroposofisch geïnspireerde nascholing waaronder  andere de sociale vaardigheidstraining KICK (Kunst in contact met kinderen) en de Minor “Een andere kijk op gezondheid en ziekte”, waarin studenten van zorgopleidingen ervaring op kunnen doen met de antroposofische benadering.

Verder is er de minor (keuzevak) 'Een andere kijk op gezondheid en ziekte', een kennismaking met de antroposofische gezondheidszorg voor studenten van andere studierichtingen. Ook studenten van andere hogescholen en universiteiten kunnen aan deze minor van drie maanden deelnemen. Zie voor meer informatie: www.kiesopmaat.nl.

Er zijn meer opleidingen binnen de Hogeschool Leiden die werken vanuit de antroposofische visie. Dit zijn Vrijeschool Pabo, Docent Dans/Euritmie en Docent Muziek. 

Tevens is ook het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg verbonden aan de Hogeschool Leiden.
Zie voor meer informatie www.hsleiden.nl.

Postgraduate opleiding

Het Institute for Artistic Therapy and Research van het Ottersberg College en het Herdecke Ziekenhuis (Duitsland), verzorgen de postgraduate opleiding bij Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg.

Oud opleiding: Academie De Wervel

De academie De Wervel, opgericht in 1968 als eerste opleiding Kunstzinnige Therapie in Nederland is sinds 2009 als voltijd opleiding gestopt. Opleiding is overgegaan naar collega-opleiding de Hoge School Leiden, afdeling Kunstzinnige Therapie.