nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Palliatieve zorg

Vaktherapie-AG (voorheen kunstzinnige therapie) is ook geschikt voor bedlegerige en terminale patiënten. Als de eigen vermogens niet meer toereikend zijn, schildert de therapeut voor de zieke. De patiënt kan aangeven aan welke kleuren en beelden hij behoefte heeft. De therapeut voert het voor de patiënt uit in transparante kleursluiers. Het maken of zien ontstaan van die kleuren en beelden kan helpen losser te komen van het zieke lichaam en om minder pijn te voelen.

Een stervende blijkt vaak extra gevoelig voor kleuren te zijn. De schilderingen blijken in de laatste levensdagen veel betekenis te hebben en een andere kwaliteit te geven aan het sterven.

Bij muziektherapie  kan de therapeut voor de bedlegerige of terminale patiënt een muziekstuk spelen of klanken laten horen. De patiënt kan aangeven waar hij of zij zich prettig bij voelt en welk instrument, klank of muziekstuk verlichtend is.  De omhullende klank van de chrotta bijvoorbeeld, een keltische voorouder van de cello, maakt dat de luisteraar zich gedragen voelt. 

Ondersteuning van het afscheidsproces

Kunstzinnig therapeute Vera vertelt: “Ik werk in het Rudolf Steiner Verpleeghuis in Den Haag. Het merendeel van de patiënten is nauwelijks bekend met de antroposofie. Toch zijn de reacties op onze werkwijze zeer positief, vooral als het gaat om stervensbegeleiding. Voor mij is een voortbestaan na de dood een realiteit. Wanneer iemand sterft, neemt hij afscheid van het aardse bestaan en gaat hij over naar een geestelijke wereld. Bij de begeleiding van terminale patiënten speelt dit een belangrijke rol.”