nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Lidmaatschap

Diploma Kunstzinnige Therapie

Je kunt je aanmelden als lid wanneer je de doelstelling van de NVKToag onderschrijft en in het bezit  bent van het diploma Kunstzinnige Therapie / Bachelor of Arts Therapies (BAT), afstudeerrichtingen: beeldend, muziek of spraak & drama behaald in binnen- of buitenland. Voor Nederland is dat aan de Hogeschool in Leiden.

Registratie in het kwaliteitsregister en vermelding op de lijst van de zorgverzekeraars is mogelijk.

NB: Reeds vóór 2014 ingeschreven leden die geen HBO erkend diploma  hebben en wel in het bezit zijn van een door de vereniging erkend diploma kunstzinnige therapie, en die vóór 1 januari 2017 in het bezit zijn van een diploma Medische Basis Kennis (MBK) op HBO niveau, erkend door CPION of SNRO, kunnen in aanmerking blijven komen voor verlenging van registratie.

NB: Alle huidige en in het verleden erkende opleidingen  kunstzinnige therapie hebben de erkenning van de Europese Academie in Dornach. 

Voordelen lidmaatschap: Lidmaatschap NVV-AG - FVB (vaktherapie.nl)

 

Lidmaatschap

Je kunt je aanmelden als lid wanneer je de doelstelling van de NVV-AG onderschrijft en in het bezit  bent van het diploma VaktherapieTherapie / Bachelor of Arts Therapies (BAT), afstudeerrichtingen: beeldend, muziek of spraak & drama behaald aan de Hogeschool in Leiden, of een vergelijkbare opleiding in het buitenland met een Antroposofisch curriculum.

Registratie in het Register Vaktherapie met aantekening AG (Antroposofisch Geïnspireerd) is mogelijk daarmee is vergoeding in het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars mogelijk.

NB Natuurlijk kun je je ook aanmelden met Alle huidige en in het verleden erkende opleidingen kunstzinnige therapie hebben de erkenning van de Europese Academie in Dornach. 

NB: Reeds vóór 2014 ingeschreven leden die geen HBO erkend diploma  hebben en wel in het bezit zijn van een door de vereniging erkend diploma kunstzinnige therapie, en die vóór 1 januari 2017 in het bezit zijn van een diploma Medische Basis Kennis (MBK) op HBO niveau, erkend door CPION of SNRO, kunnen in aanmerking blijven komen voor verlenging van registratie.

NB: Alle huidige en in het verleden erkende opleidingen kunstzinnige therapie hebben de erkenning van de Europese Academie in Dornach. 


Aanmelding als donateur

Kies bij de digitale aanmelding als donateur https://www.kunstzinnigetherapie.nl/aanmelden-donateur
Of mail ledenadministratie@kunstzinnigetherapie.nl