nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Ouderenzorg

Ouderen kunnen door hun leeftijd beschikken over levenservaring en inzicht, maar zijn tegelijkertijd kwetsbaarder voor verlies en lichamelijke achteruitgang. 
U kunt geconfronteerd worden met ziekte of beperkingen. Dit is meestal erg ingrijpend. Er verandert veel voor uzelf en het is niet altijd eenvoudig om hiermee om te gaan. 
Via de vaktherapie-AG (voorheen kunstzinnige therapie) wordt het gevoelsleven en de creativiteit geactiveerd. Kunst houdt de mens jong en actief. Het houdt ons innerlijk doorleefd en voedt ons. Dit werkt tot in het lichamelijke door. 
Vaktherapie-AG kan ondersteuning bieden aan mensen met een CVA, mensen met dementie en mensen met psychische problematiek. 
U kunt de vaktherapeut-AG inschakelen bij

  • Cognitieve klachten, zoals vergeetachtigheid, moeite met het vinden van woorden en namen
  • Emotionele klachten, zoals verdrietiger zijn dan voorheen, niet meer kunnen genieten van dingen
  • Levensvragen zoals moeite om te gaan met het verlies van een dierbaar iemand, problemen met ouder worden
  • Specifieke andere vragen, zoals lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is.

Een bijzonder ontwikkeld reminiscentieprogramma is ontwikkeld door Hogeschool Leiden: "Vruchten van het leven" lees hier verder. 

Daarnaast hebben enkele vaktherapeuten-AG een brochure samengesteld: 'Blijf mij zien', Deze is te bestellen op de website van ABC boekhandel.

 

 

Door het schilderen ervaar ik rust en vertrouwen in mijzelf waardoor ik beter kan omgaan met de gevolgen van hersenletsel