nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Bestuur NVKT, Internationaal en NVAZ

Het bestuur van de NVKT bestaat uit:

Algemeen

Vice-voorzitter

Marjolein Dorrestein, nvvag.voorzitter@vaktherapie.nl

Secretaris

Irene Pijck-Kerris,  nvvag.secretaris@vaktherapie.nl

Penningmeester

Lydia Beckx-Korbee,  nvvag.penningmeester@vaktherapie.nl

Algemeen bestuurslid

Alyanne van de Nes,  nvvag.nieuweleden@vaktherapie.nl

Irene Pijck, nvvag.bestuurslid@vaktherapie.nl

 

 

 

 

NVAZ

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) is een koepelorganisatie. Onder deze koepel vallen de vereniging van zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de antroposofische gezondheidszorg. Ook de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën is hierbij aangesloten.

De NVAZ bevordert en schept voorwaarden voor ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de antroposofische zorg. Ze ontwikkelt beleid en levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte, functiebeperking, gezondheid en ontplooiing van de mens. Bij de vereniging zijn veel zorginstellingen, gezondheidscentra  en beroepsverenigingen aangesloten, zie op de websites van de zorggids van de NVAZ en het profielenboek.

Voor vragen en/of opmerkingen: NVAZ info@nvaz.nl, telefoon: (085) 77 33 183.

 

Internationale samenwerking

Op internationaal niveau is de kunstzinnige therapie in twee organisaties vertegenwoordigd.

1. IFAAET

International Federation of Antroposophic Arts and Eurythmy Therapies is een internationale federatie, opgericht in 2011 om de kunstzinnige therapie en euritmie therapie te vertegenwoordigen met betrekking tot politieke en juridische kwesties. De IFAAET maakt deel uit van de medische sectie aan het Goetheanum.

Voor meer informatie: http://ifaaet-medsektion.net/

2. DAKART

Vanuit diverse landen zijn beroepsverenigingen kunstzinnige therapie verenigd in DAKART: International Platform Professional Associations for Anthroposophic Art Therapies.

De volgende landen nemen hier deel aan:

 • Nederland
 • België
 • Duitsland
 • Groot Brittannië
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Oostenrijk
 • Italië
 • Brazilië.
 • Finland en Tsjechië zijn geassocieerd.
   

De DAKARTgroep heeft een internationaal beroepsprofiel geschreven. Dat profiel wordt gebruikt om het vak en het belang hiervan bij de Europese Commissie onder de aandacht te brengen. 

Jaarlijks vindt ook een Internationale Conferentie voor Kunstzinnige Therapieën plaats in Dornach, Zwitserland.