nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Bestuur NVKT, Internationaal en NVAZ

Het bestuur van de NVKT bestaat uit:

 

 

 

 

 

Annemieke Jansen

Annemieke is bestuursvoorzitter van de NVKT. Zij houdt zich bezig met algemene zaken en beleid. Samen met de andere bestuursleden wijdt zij zich aan onze speerpunten Onderzoek, PR, bredere samenwerking en het voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. Als dagelijks bestuurder wil zij samenwerken aan een vereniging van en voor professionals: onze leden. 

 

 

Pauline van Baar, vice voorzitter

Pauline maakt tevens deel uit van het NVAZ Sectorberaad Beroepsverenigingen,
de Commissie Zorgverzekeringen en
de Werkgroep Bij- en Nascholing.

 

 

 

Linda van de Zande, penningmeester

Linda houdt zich bezig met de financiële ledenadministratie. Is lid van het dagelijks bestuur en houdt zich graag bezig met financiële projecten binnen de commissies en werkgroepen. Vanaf 2016 mede verantwoordelijk voor de automatisering ledenadministratie - boekhouding NVKT - boekhoudkantoor.

Linda houdt zich tevens bezig met de positionering van de antroposofische gezondheidszorg.

 

Het bestuur vergadert maandelijks. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de vereniging. Twee keer per jaar organiseert het een algemene ledenvergadering, waarin het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Dan worden de leden ook op de hoogte gesteld van de gemaakte ontwikkelingen en nieuwe plannen.

Daarnaast vergadert het bestuur driemaal per jaar met alle werkgroepen en commissies.
Het bestuur staat in nauw contact met de koepel NVAZ, NVAZ verzekeringscommissie en NVAZ Sectorberaad Beroepsverenigingen en met andere disciplines op het terrein van de Antroposofische gezondheidszorg in verband met de gestelde eisen aan de kwaliteit van de zorg en bij- en nascholing.

 

 

NVAZ

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) is een koepelorganisatie. Onder deze koepel vallen de vereniging van zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de antroposofische gezondheidszorg. Ook de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën is hierbij aangesloten.

De NVAZ bevordert en schept voorwaarden voor ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de antroposofische zorg. Ze ontwikkelt beleid en levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte, functiebeperking, gezondheid en ontplooiing van de mens. Bij de vereniging zijn veel zorginstellingen, gezondheidscentra  en beroepsverenigingen aangesloten, zie op de websites van de zorggids van de NVAZ en het profielenboek.

Voor vragen en/of opmerkingen: NVAZ info@nvaz.nl, telefoon: (085) 77 33 183.

 

 

Internationale samenwerking

Op internationaal niveau is de kunstzinnige therapie in twee organisaties vertegenwoordigd.

1. IFAAET

International Federation of Antroposophic Arts and Eurythmy Therapies is een internationale federatie, opgericht in 2011 om de kunstzinnige therapie en euritmie therapie te vertegenwoordigen met betrekking tot politieke en juridische kwesties. De IFAAET maakt deel uit van de medische sectie aan het Goetheanum.

Voor meer informatie: http://ifaaet-medsektion.net/

 

2. DAKART

Vanuit diverse landen zijn beroepsverenigingen kunstzinnige therapie verenigd in DAKART: International Platform Professional Associations for Anthroposophic Art Therapies.

De volgende landen nemen hier deel aan:

 • Nederland
 • België
 • Duitsland
 • Groot Brittannië
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Oostenrijk
 • Italië
 • Brazilië.
 • Finland en Tsjechië zijn geassocieerd.
   

De DAKARTgroep heeft een internationaal beroepsprofiel geschreven. Dat profiel wordt gebruikt om het vak en het belang hiervan bij de Europese Commissie onder de aandacht te brengen. 

Jaarlijks vindt ook een Internationale Conferentie voor Kunstzinnige Therapieën plaats in Dornach, Zwitserland.