nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Nieuwe definitie "gezondheid"

Onderzoek Machteld Huber : Een nieuwe definitie van gezondheid.

 

Onderzoeker Machteld Huber heeft een nieuw concept voor gezondheid ontwikkeld en getoetst.  Zij ontdekte namelijk dat de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (1948) niet meer voldoet.

Die luidt: ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’.

Onbedoeld stimuleert deze definitie dus medicalisering van de zorg. In 1948 waren het vooral infectieziekten die bestreden moeten worden - terwijl we in de Westerse wereld nu vooral te kampen hebben met chronische welvaartsziekten.

Op dit moment gaat 95% van het zorgbudget naar het bestrijden van ziekte. Het is niet wenselijk dat patiënten en de gezondheidszorg hun focus op ziekte houden, terwijl - ondanks ziekte - een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is.

Machteld Huber kwam met een nieuwe definitie van Gezondheid:

'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' 

De term Positieve Gezondheid is afgeleid van het nieuwe gezondheidsconcept en staat voor een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Hierin wordt gezondheid niet meer als een statische conditie beschouwd, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht aan te passen,  en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Dit vermogen wordt door patiënten heel relevant gevonden, blijkt uit het onderzoek van Huber. Door de focus te verschuiven en ‘gezondheid’ meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over invulling en preventie van de zorg. Inmiddels omarmen vele professionals uit de gezondheidszorg deze ideeën, en implementeren ze. De integratieve geneeskunde is het samengaan van reguliere geneeskunde en veilige complementaire zorg, waarvan de werkzaamheid is aangetoond.

Dat is hard nodig in een maatschappij waarin het wenselijk is de zorg op een hoog en ook betaalbaar peil te houden. 

Het artikel over Positieve Gezondheid is in 2016 gepubliceerd in het gerenommeerde internationale tijdschrift British Medical Journal Open. Naast biomedische aspecten zoals fysieke klachten en afwijkingen vallen bij Positieve Gezondheid ook elementen als sociale relaties en zingeving onder 'gezondheid'. Niet alleen de genezing van de klacht staat centraal, maar ook het benutten van wat iemand wél kan. 

* Dr. Machteld A.S. Huber  werkte als huisarts.en koos daarna voor de sector van de preventieve geneeskunde vanuit antroposofisch perspectief. Zij is Senior Onderzoeker Voedingskwaliteit & Gezondheid en is Freelance verbonden aan het Louis Bolk Instituut.

(Bron: http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-gezondheid/onderzoek-integrative-medicine/nieuw-concept-gezondheid)