nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Jeugd

Vaktherapie-AG (voorheen kunstzinnige therapie) is een non-verbale therapie en heeft grote meerwaarde bij kinderen. Dingen die het kind nog niet kan verwoorden, worden zichtbaar in bijvoorbeeld een tekening. Een vaktherapeut AG heeft ervaring met het ´lezen´ van kindertekeningen. Zo wordt duidelijk wat er in het kind omgaat.

Via kunstzinnige oefeningen helpt de therapeut het kind om te gaan met problemen. Bijvoorbeeld met een (fictief) verhaal waarbij het kind zich kan identificeren met de hoofdpersoon. Dit geeft het kind een herkenningspunt en geeft op indirecte wijze tips hoe het met zijn gevoelens en/of situatie kan omgaan.

Het kind mag boetseren of schilderen, terwijl de therapeut via kunstzinnige opdrachten veranderingen in gang zet. Altijd is het doel om kinderen weer in balans te brengen en hun gezondheid te bevorderen, zodat ze sterker en gelukkiger worden. Vaktherapie-AG zorgt voor betere leerprestaties en grotere sociale vaardigheden.

Bij muziektherapie wordt een muzikale activiteit gekozen op basis van de problematiek, wat een veranderingsproces in gang zet.
Er wordt gewerkt met hele kleine, schijnbaar eenvoudige oefeningen, waar kinderen steeds dezelfde dingen tegen komen die ze juist lastig of leuk vinden. Vaak heeft dat een relatie met hun problematiek. De therapeut laat het kind een ander instrument kiezen of bijvoorbeeld in een groep als eerste beginnen. Of steeds dezelfde slag spelen terwijl de anderen iets anders gaan doen. Zodat het kind oefent om zich niet te laten afleiden door wat er om hem of haar heen gebeurt.
Stapje voor stapje worden de grenzen verlegd en de mogelijkheden van het kind verruimd.
Muziektherapie kan het kind weer openen en doen groeien.

Onderwijs

Scholen zijn er in de eerste plaats om goed onderwijs te bieden. Heeft het kind leerachterstanden, dan zal het eerst cognitieve ondersteuning krijgen. Soms zijn er problemen van sociale of emotionele aard, die een goed leerproces in de weg staan.

Vaktherapie-AG helpt kinderen op een speelse, positieve manier om hun persoonlijkheid te versterken. Het resultaat van hernieuwde zelfverzekerdheid is dat ze op alle terreinen beter gaan functioneren.

 

 

De zin van kunst en de kunstzin

 

Help mij!

Ik ben zo bang!

Als ze wakker wordt heeft ze het idee dat ze in haar dekens stikt.

Op school is ze altijd moe.

Een meisje met traumatische ervaringen voelde zich voorturend onveilig en bedreigd.

Na een periode kunstzinnige therapie is de angst verminderd, waardoor zij beter sliep en weer energie had.

Met name is gewerkt met verhalen over angst en moed. Deze verhalen kunnen kinderen al tekenend en schilderend op zich laten inwerken en laten inzien dat iedereen wel eens bang is. Maar dat er anderen zijn die je kunnen helpen.