nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Projectloket Zorg Hogeschool Leiden

Projectloket Zorg van Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden heeft een vernieuwd projectloket praktijkgericht onderzoek geopend. Studenten van de HSL moeten tijdens hun studie onder begeleiding onderzoek doen bij bedrijven, therapeutica en praktijken naar vragen vanuit de beroepspraktijk. Het gaat hier dus niet om patiëntenonderzoek(dit ivm toestemming etc.) en moet ook binnen de schoolroosters passen. Via dit projectloket kunnen (online) projecten voor praktijkgericht onderzoek worden ingediend bij de opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Kunstzinnige Therapie van de Hogeschool Leiden. De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de beroepspraktijk en bieden tevens een interessant leertraject voor de studenten. Ga naar www.hsleiden.nl/projectloketzorg voor het projectloket.

N.B. Dit is dus niet hetzelfde als de onderzoeken naar de kwaliteit en werking van het beroep Kunstzinnige Therapie zoals die door het Lectoraat van de HSL in samenwerking met de NVKT worden uitgevoerd. Het bestuur geeft hoge prioriteit aan onderzoeken die het belang van kunstzinnige therapie aantonen, dit om de voortgang van ons beroep te kunnen waarborgen.

 

Bestuur, december 2015