nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Vaktherapie-AG muziek

Vaktherapie AG muziek helpt het evenwicht te versterken of terug te vinden met gebruik van

  • muziekinstrumenten en muziek
  • zingen, luisteren of bewegen
  • ademhalingsoefeningen.

De kracht van muziek ligt in ordening en beweging. Ordening in maten, toonhoogtes, vorm. Beweging door tempo, frasering en dynamiek. 

Vaktherapie AG muziek is niet bedoeld om een instrument te leren bespelen of om toe te werken naar een uitvoering. Het gaat erom hoe de muziek en het musiceren inwerken op de cliënt.