nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Vaktherapie Antroposofisch Geïnspireerd

De drie vormen van Vaktherapie-AG (voorheen kunstzinnige therapie)  - beeldend, muziek, spraak & drama - hebben een helend effect op mensen. Met beeld of klank kunnen mensen uiting geven aan wat er in hen leeft. Dit heet expressie. Daarnaast heeft Vaktherapie-AG een impressieve werking: de oefeningen die de therapeut aanbiedt laten de client de gezondmakende werking van kleur, vorm, klank of beweging ervaren.

Vaktherapie-AG  is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat niet om het resultaat, maar om het proces. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en stimuleren van ontwikkeling en genezing.
Een beter evenwicht tussen denken, voelen en handelen. 

Vaktherapie-AG  is van oorsprong medisch georiënteerd en is aanvullend op de reguliere, medische en psychische behandeling. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Vaktherapie-AG wordt gebruikt bij onder meer: lichamelijke en psychische klachten. Bijvoorbeeld bij kanker, levensvragen, trauma- en rouwverwerking, burn-out, depressiviteit en gedragsmoeilijkheden.

Wil je meer weten over Vaktherapie-AG  en de werking? Dan verwijzen wij je naar de brochure 'kunstzinnige therapie' op de website van Gezichtspunten, Centrum Sociale Gezondheidszorg 

(Je kunt ook ons mailen secretariaat@kunstzinnigetherapie.nl).