nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Het Kennisplatform voor zorgprofessionals


 

Twee bundels voor muziektherapie

Zeven Zwanen

Voor deze bundel is geput uit het rijke maar onbekende repertoire aan therapiemuziek dat muziektherapeuten voor eigen gebruik geschreven hebben. 

Chrottaboek 
Komt vrienden in het ronde, samengesteld door Marianne de Leuw-Bremer. Het Chrottaboek is ontstaan als resultaat van een boeiende ervaring alsmuziektherapeute, gedurende twintig jaar.
Klik op de links voor meer informatie over de inhoud en bestelwijze. 

“Blijf mij zien”, brochure over kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk.

Uit een initiatief van vijf kunstzinnig therapeuten is een handzame brochure (31 pagina’s) tot stand  gekomen. In goed leesbare taal en voorzien van kleurrijke afbeeldingen geeft het een duidelijk beeld van de waarde van kunstzinnige therapie bij mensen met dementie.

De brochure bestaat uit een beschrijving van diverse casussen volgens een overzichtelijke structuur in werkwijze met treffende uitspraken van cliënten.
Een mooi document om de kunstzinnige therapie onder de aandacht te brengen bij verwijzers, zoals artsen, specialisten ouderenzorg, casemanagers dementie, maatschappelijk werk en mantelzorgers.
Het voorwoord is geschreven door Jan Pieter van der Steen, Sociaal Geriater, GGZ Drenthe en auteur van het boek:  Dementie, achtergronden en praktijkervaringen.
De brochure is ondergebracht bij uitgeverij Nearchus, ISBN 9789073310919 en is te bestellen bij abc-antroposofie.nl
De kosten zijn € 5,-.

Werkveldgroep NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Ik ben kunstzinnig therapeut beeldend en sinds kort lid van de pas gestarte werkveldgroep NAH van de NVBT. Het doel van deze groep is om producten en modules te ontwikkelen. In deze onderzoeken wordt een probleem en het behandel-aanbod beschreven. Dit doe je meestal met meerdere therapeuten samen.

 Het sprak mij aan omdat ik sinds 2004 met mensen met herenletsel werk. Sinds een half jaar werk ik met veel enthousiasme met het medium fotografie. Het is voor mensen met hersenletsel een laagdrempelige en fijne manier om zowel creatief alsook communicatief en praktisch bezig te zijn. Ik zou  het fijn vinden om de ervaringen op dit gebied te bundelen.  Wie weet kan van daaruit op den duur een module ontstaan.

Een werkveldgroep bestaat uit 5 tot 7 mensen en komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar. Tot nu toe ben ik de enige kunstzinnige therapeut beeldend. Maar het zou fijn zijn als van onze kant meer mensen met ervaringen op dit gebied mee willen doen. Het gaat vooral om het uitwisselen van werkmethoden. En mooie manier om de ervaringen vanuit beide opleidingen bij elkaar te brengen.

Wie geïnteresseerd is en graag mee wil doen: stuur en mail naar claudiakirchner@outlook.com.

Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit

 

 

Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit

Marijke de Vries

Marijke de Vries is kunstzinnig therapeut beeldend en gespecialiseerd in het begeleiden van hooggevoeligheidsklachten. Zij heeft een eigen praktijk¹, waarin zij therapie en coaching geeft en ook ondersteuning aan therapeuten.

 

 

Lees verder

Het kennisplatform Hoogbegaafdheid is klaar om kennis te delen!

auteur: Nancy Hagman

Waarom aandacht vanuit KT voor de doelgroep meer- en hoogbegaafdheid?

In mijn afstudeeronderzoek liep ik tegen het feit aan dat er wel kennis is onder onze leden van de NVKT maar dat deze bijna niet aan te boren is.

Waarom aandacht voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn?
Ondanks het feit dat meer- en hoogbegaafde kinderen met gelijkgestemden extra onderwijs in een plusklas krijgen, kampen sommige kinderen toch met faalangstig en/of perfectionistisch gedrag.

 

2 reacties

Lees verder

Kennisnetwerk vaktherapie en oncologie

Kennisnetwerk vaktherapie en oncologie

Het kennisnetwerk heeft als doel vaktherapie in het oncologisch werkveld op de kaart te zetten. In het kennisnetwerk zit vanuit iedere beroepsvereniging (FVB/NVKT) één lid. Het kennisnetwerk houdt contact met de besturen, het IKNL, de Hogescholen. Daarbij vertegenwoordigt het kennisnetwerk de vaktherapeuten op symposia en congressen betreffende de doelgroep ‘oncologie’. Vanuit iedere beroepsvereniging is een werkveldgroep opgericht.

Lees verder

Lezing Femke Klein op symposium HL over Vitaliteit 19 mei 2017

                                 

Op vrijdag 19 mei 2017 heeft Femke Klein vanuit de NVKT een korte lezing gegeven op het symposium over vitaliteit op Hogeschool Leiden. 

Ze heeft de zaal verteld, maar vooral laten ervaren, hoe kunstzinnige oefeningen kunnen bijdragen aan vitaliteit. De aanwezige zorgprofessionals deden enthousiast mee en de feedback was dan ook dat het ze een goed beeld had gegeven van de werkzaamheid van Kunstzinnige Therapie beeldend voor mensen met een vitaliteitsvraag. Ook zijn er veel folders en tasjes van de NVKT meegenomen, dus ons beroep is weer op een mooie manier zichtbaar geworden! Op de foto's zie je kunstzinnig therapeut Femke Klein die op het podium een schilderoefening voordoet,  de zaal die zonder echte klei toch een mooie bol 'boetseert', en de setting waarin het geheel plaatsvond. Het was een interessante dag met inhoudelijke lezingen, korte pitches van therapeuten, een inkijkje in innovatie en ondernemerschap binnen het Centrum voor Vitaliteit, en enkele vitaliteitsworkshops.

Lees verder

Symposium Vitaliteit - Lectoraat Hogeschool Leiden 19-05-2017

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg organiseert met het Centrum voor Vitaliteit het symposium 'Vitaliteit van mensen versterken door innovatie en ondernemerschap. Wat, hoe, en waar gaan we naar toe?. Het symposium is bestemd voor zorgprofessionals, ondernemers, organisaties, studenten, ouderen en werknemers.

Het belooft een vitaliserende- en inspirerende dag te worden met lezingen, demonstraties, (interactieve) discussies, workshops, standjes en muziek. Er is uiteraard voldoende tijd om te netwerken met de andere deelnemers aan het symposium.

https://www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg/evenementen/symposium-19-mei-2017/index