nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Werkveld- en regiogroepen

Regiobijeenkomsten

Binnen de vereniging kennen we regiobijeenkomsten.

De inhoud van een regiobijeenkomst kan bestaan uit:

  • Gezamenlijke initiatieven ontwikkelen (naar bijvoorbeeld de gemeente) Dit wordt steeds belangrijker. De gemeente krijgt een grote rol in het coördineren en financieren van zorg. Willen we aan tafel bij de gemeente zitten moeten we nu inspringen in verenigingen die ontstaan of zelf iets initiëren.  
  • Elkaar steunen bij het ondernemen
  • Het onderlinge netwerk verstevigen en uitbreiden
  • Ontwikkelingen m.b.t onderzoek uitwisselen
  • Verder geïnspireerd raken

En wellicht nog veel meer...

Lilian Dijkema ondersteunt het opzetten van deze bijeenkomsten en zal hierin het voortouw nemen. We nodigen de leden vervolgens uit het stokje over te nemen.

Voor bijdrage en informatie kunt u mailen naar Lilian Dijkema.