nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Kwaliteitsnormen

Wie zijn onze therapeuten?

Therapeuten kunnen zich pas aanmelden als lid, als zij in het bezit zijn van een diploma dat door de vereniging wordt erkend.
Geregistreerde leden moeten voldoen aan verschillende kwaliteitsnormen, zoals urennorm, nascholing, intervisie en visitatie wil men kunnen worden opgenomen in het NVKT kwaliteitsregister. Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor reeds geregistreerde leden en alle nieuwe leden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Lees verder bij lidmaatschap.

Privacy

Privacy regelement

Klachten

De NVKToag beantwoordt aan de eisen die door de overheid per 1-1-2017 middels de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) zijn gesteld. De NVKToag is via onze koepelorganisatie NVAZ aangesloten bij een Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie.

Doel is het bemiddelen tussen cliënt en therapeut in geval van klachten, zoals omschreven in de WKKGZ die u kunt vinden op de website Overheid.nl WKKGZ.

Daarmee zorgt de NVKT voor

  • het verhogen en bewaken van de kwaliteit van het antroposofisch-therapeutisch handelen.
  • het tegengaan van beroepsfouten en maatschappelijk onbetamelijk gedrag van NVKT-leden.
     

Heeft u een klacht, lees dan hier verder.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij bestuur@kunstzinnigetherapie.nl, www.NVAZ.nl en de Klachtenfunctionaris:

Mr. Gels Versteegh
Geregistreerd klachtenfunctionaris 
Postbus 4150
7200 BD Zutphen
06-22103966
klachtenfunctionarisnvaz@sx4all.nl