nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Kwaliteitsnormen

Klachten

De NVV-AG beantwoordt aan de eisen die door de overheid per 1-1-2017 middels de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) zijn gesteld. De NVV-AG iis via onze koepelorganisatie NVAZ aangesloten bij een Onafhankelijke Klachtenfunctionaris en landelijk erkende Geschillencommissie.

Doel is het bemiddelen tussen cliënt en therapeut in geval van klachten, zoals omschreven in de WKKGZ die u kunt vinden op de website Overheid.nl WKKGZ.

Daarmee zorgt de NVV-AG voor

  • het verhogen en bewaken van de kwaliteit van het antroposofisch-therapeutisch handelen.
  • het tegengaan van beroepsfouten en maatschappelijk onbetamelijk gedrag van NVV-AG-leden.
     

Heeft u een klacht, lees dan hier verder.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij bestuur@kunstzinnigetherapie.nl, www.NVAZ.nl en de Klachtenfunctionaris:

Mr. Gels Versteegh
Geregistreerd klachtenfunctionaris 
Postbus 4150
7200 BD Zutphen
06-22103966
klachtenfunctionarisnvaz@sx4all.nl

ivm onderhoud is deze pagina niet verder beschikbaar