nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Gezondheidszorg algemeen

Vaktherapie AG (voorheen kunstzinnige therapie)  is ontwikkeld binnen de antroposofische gezondheidszorg. Inmiddels krijgt de therapie ook steeds meer plaats in de reguliere zorg.

Vaktherapeuten-AG (voorheen kunstzinnig therapeuten) zijn werkzaam in:

  • eerstelijns gezondheidscentra
  • zorgcentra voor verstandelijk gehandicapten
  • revalidatiecentra
  • oncologische ziekenhuizen
  • inloophuizen voor mensen met kanker
  • verpleeghuizen
  • psychiatrische klinieken
  • centra voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
  • verslaafdenzorg
  • palliatieve zorg

Eigen regie

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. In het beste geval is gezondheid een toestand van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden.

In de zorg zijn de individuele behoeften van de cliënt steeds vaker het uitgangspunt. De cliënt kan zo zelf keuzes maken en de regie voeren over het eigen leven. In deze ontwikkeling vinden reguliere zorg en kunstzinnige therapie elkaar.

Kunstzinnige oefeningen zijn altijd afgestemd op het individuele verhaal en de kwaliteiten van de cliënt, ook wanneer in groepsverband wordt gewerkt. De vaktherapie-AG (voorheen kunstzinnig therapeut) probeert om via beeldende, muzikale en sprekende kwaliteiten het gezonde en krachtige deel in de mens aan te spreken en te versterken.