nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Links

Hier onder vind u enkele interessante links.

Nederlandse Vereniging Antroposofische Gezonheidszorg (NVAZ), koepel van de NVKT
www.nvaz.nl

Antrovista - uw gids in antroposofisch Nederland.
www.antrovista.com

Landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg.
http://www.antroposana.nl

International Coordination of Anthroposofic Art Therapies
www.icaat-medsektion.net

International Federation of Antroposofic Art and Euritmie Therapies
www.ifaaet-medsektion.net

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg

Startpagina Kunstzinnige therapie
www.kunstzinnigetherapie.startpagina.nl

Belgische beroepsvereniging voor kunstzinnige therapeuten op antroposofische basis 
http://www.artesana.be/

Op de Zorgwijzer vindt u ook informatie betreffende vergoeding van antroposofische geneeskunde door de verschillende zorgverzekeraars.

Federatie Vaktherapeutische Beroepen
http://www.vaktherapie.nl

NVvMT Nederlandse Vereninging voor Muziektherapie
http://www.nvvmt.nl

NVBT Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie
http://www.beeldendetherapie.org

Scholen:

Hogeschool Leiden 
http://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/vind-je-studie/kunstzinnige-therapie/index.html

Stichting Emerald
http://www.emeraldfoundation.nl/

Klachtencommissie NVKT via NVAZ
https://www.kunstzinnigetherapie.nl/SiteFiles/1/files/BESTUUR/IKBC_reglement_def_28-02-2013-1.pdf