nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Verenigingsdocumenten

De statuten van de NVV-AG dd 29-07-2021

link naar pdf

Het huishoudelijk Reglement van de NVV-AG behorend bij de statuten dd 29-07-2021

Het reglement is vastgesteld in de A.L.V. van november 2022:  link naar pdf

 

Beroepscompetentieprofiel

De Vaktherapeut-AG onderschrijft het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut van de FVB en heeft daarnaast specifieke competenties ontwikkeld in de Antroposofische Gezondheidszorg. Die worden in dit (aanvullende) beroepscompetentieprofiel beschreven: link naar pdf
Voor het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut van de FVB: Beroepscompetentieprofiel - FVB (vaktherapie.nl)