nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Verenigingsdocumenten

Beroepscompetentieprofiel

De Vaktherapeut-AG onderschrijft het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut van de FVB en heeft daarnaast specifieke competenties ontwikkeld in de Antroposofische Gezondheidszorg. Die worden in dit (aanvullende) beroepscompetentieprofiel beschreven: link naar pdf

Voor het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut van de FVB: Beroepscompetentieprofiel - FVB (vaktherapie.nl)