nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Het Kennisplatform voor zorgprofessionals


 

Kennisnetwerk vaktherapie en oncologie

Kennisnetwerk vaktherapie en oncologie

Het kennisnetwerk heeft als doel vaktherapie in het oncologisch werkveld op de kaart te zetten. In het kennisnetwerk zit vanuit iedere beroepsvereniging (FVB/NVKT) één lid. Het kennisnetwerk houdt contact met de besturen, het IKNL, de Hogescholen. Daarbij vertegenwoordigt het kennisnetwerk de vaktherapeuten op symposia en congressen betreffende de doelgroep ‘oncologie’. Vanuit iedere beroepsvereniging is een werkveldgroep opgericht.

Lees verder