nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Het kennisplatform Hoogbegaafdheid is klaar om kennis te delen!

Meer- en hoogbegaafde kinderen worden in plusklassen veelal cognitief uitgedaagd. Ze worden op hun talent aangesproken terwijl dit talent ook een keerzijde heeft. Meer- en hoogbegaafde kinderen lopen voor op hun leeftijdsgenoten in hun ontwikkeling en sommige kampen met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij lopen dagelijks tegen verschillende uitdagingen aan zoals overtuiging, motivatie, geheugen, zelfstandig kunnen werken, samenwerken, onder/overschatting en hiaten.
Vooral zichzelf overtuigen, zichzelf motiveren tot samenwerking en het verbloemen van hiaten kunnen remmend werken op iemands ontwikkeling.

Door meer- en hoogbegaafde kinderen juist een niet-cognitieve aanpak aan te bieden kunnen ze niet terugvallen op hun vertrouwde coping strategieën. Hierin kan kunstzinnige therapie een belangrijke rol spelen en haar kracht laten zien. Door ze geheel iets nieuws te laten ervaren waarbij ze op de of een andere manier uitgedaagd worden kunnen ze meer inzicht krijgen op kwaliteiten waarvan ze dachten dat ze die niet hadden (overtuiging doorbreken, ik kan het niet). Dit ondersteunt het zelfvertrouwen. Als er meer zicht op eigenheid en eigen kwaliteiten is ontstaan kunnen er oefeningen die meer samenwerking vragen ingezet worden. Het feit dat het gemaakte kunstzinnig werk ter reflectie staat en niet direct hen zelf schept veiligheid en zullen ze een kunstzinnige training niet als een sociale vaardigheidstraining ervaren.

Bovenstaand beschrijft nog maar één invalshoek, geschreven vanuit mijn ervaring en de ervaring hoe moeilijk het was om kunstzinnige informatie te verkrijgen.

Er zijn ook leden die meer kennis hebben over het omgaan van kleuters en hoogbegaafdheid. En wat te denken aan de ouderen die ook meer- en hoogbegaafd kunnen zijn, is voor hen ook een andere aanpak of benadering nodig?

Op het kennisplatform kan kennis met elkaar gedeeld worden en kan de beschikbare informatie alleen maar groeien en kunnen nog meer therapeuten zich verdiepen in de materie rondom hoogbegaafdheid.

Wat is er al te delen?
Wat ik beschikbaar heb is mijn kwaliteitsonderzoek naar de verbetering van de training Tussen Hoofd en Handen, die de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt van meer- en hoogbegaafde kinderen van 10-11 jaar en gelieerde documenten. Tevens heb ik een aanzet gemaakt voor aanbevolen literatuur en tips die in het onderzoek staan.

Oproep: Heb jij ook informatie die van belang is voor het Kennisnetwerk Hoogbegaafdheid, dan kun je reageren!

Stuur je reactie naar hagman@kunstenbeelden.nl  We kunnen dan samen dit kennisplatform gaan vullen!

Nancy Hagman-van Zundert
Bellinistraat 36
2901 KA Capelle aan den IJssel

2 reacties

 • Hoi Nancy
  We hebben elkaar op de laatste vergadering niet gesproken, maar ik wil graag iets doen binnen dit kennisplatform.
  Samen staan we sterk en je had me uiteraard al op je vizier....

  Fijn dat we jouw onderzoek al hebben! 

  * Het lijkt me ook heel interessant hoe we vanuit de KT beeldelementen kunnen waarnemen waarin we MB/HB herkennen. Of is het dat we alleen kunnen werken met de kapstok MB/HB op het moment dat een kind al "getest" is. *  Zouden we als therapeuten hierin ook een stukje signalering/toevoeging kunnen zijn.
  *  Ik bemerk vanuit JGT/CJG/Scholen dat er vaak andere kapstokken (zoals ADD, ASS, gedragsproblemen enz) worden gebruikt om deze kinderen te helpen, maar dat MB/HB geen specifieke "doelgroep" is en dat hulp niet vanuit die kapstok wordt geboden. (vanuit de overheid al niet).
  * Kun je werken met deze doelgroep als je zelf gemiddeld begaafd bent?

  Even kort een paar hersenspinsels... Fijn om met meer kt-ers ons te buigen over dit thema.

  Warme groet,
  Sandra

  Reageer hier op

 • Hoe zouden we het platform makkelijker vorm kunnen geven ?

  Een gedeelde  Facebook Group of in de speciale medische app? 

  Dan kunnen we wat makkelijker contact houden over onze kinderen in therapie 

  Ik heb vaak deze doelgroep eerste lijns en lijkt me fijn er samen meer naar te kijken

  Reageer hier op

Login om te reageren op dit artikel

Wachtwoord vergeten

Geen account?

Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.