nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Het Kennisplatform voor zorgprofessionals


 

Het kennisplatform Hoogbegaafdheid is klaar om kennis te delen!

auteur: Nancy Hagman

Waarom aandacht vanuit KT voor de doelgroep meer- en hoogbegaafdheid?

In mijn afstudeeronderzoek liep ik tegen het feit aan dat er wel kennis is onder onze leden van de NVKT maar dat deze bijna niet aan te boren is.

Waarom aandacht voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn?
Ondanks het feit dat meer- en hoogbegaafde kinderen met gelijkgestemden extra onderwijs in een plusklas krijgen, kampen sommige kinderen toch met faalangstig en/of perfectionistisch gedrag.

 

2 reacties

Lees verder