nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Jeugdhulp in Drenthe


Hier info over jeugdhulp in Drenthe

 

          

 

Zie de informatie hieronder

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

 


Regio Drenthe

 

Gemeenten zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp. De Drentse gemeenten werken hiervoor samen in de jeugdhulpregio Drenthe. Ze hebben gezamenlijk de zorg ingekocht voor 2015 en 2016. De gemeenten en zorgaanbieders werken vanuit één visie aan de transformatie van de zorg.

Voor de uitvoering van de jeugdhulp is een programmaorganisatie opgezet. Het programmateam speelt een centrale rol bij de dagelijkse gang van zaken. Via bestuurlijke overleggen geven bestuurders van gemeenten en zorgaanbieders gezamenlijk vorm aan de uitvoering en de noodzakelijke veranderingen in de zorg.

In de jeugdhulpregio Drenthe zorgt de gemeente Emmen voor de financiële afhandeling van de verleende zorg. De gemeente Hoogeveen is namens de gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van de contracten met zorgaanbieders.

De Drentse gemeenten en zorgaanbieders hebben contracten gesloten voor 2015 en 2016. Voor jeugdhulp is in 2015 voor Drenthe een bedrag van ongeveer 128 miljoen euro beschikbaar. In de contracten is rekening gehouden met een afnemend budget. Door de zorg voor twee jaar in te kopen hebben gemeenten en aanbieders tijd om inhoud te geven aan de transformatie. Daarbij komt er meer nadruk te liggen op preventie en samenwerking en samenhang in het aanbod. Door zorg dichterbij gezinnen en kinderen te organiseren moet de kostbare specialistische zorg uiteindelijk afnemen.

Voor de inkoop van bovenregionale jeugdhulp werkt de jeugdhulpregio samen met Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om zeer gespecialiseerde vormen van jeugdhulp zoals jeugdhulp plus en hulp bij eetproblemen, verslavingsproblematiek en ernstige gedragsproblematiek.

Bron en lees verder: Jeugdhulp regio Drenthe (geraadpleegd op 04-01-2016)

Kijk ook hier > Jeugdhulp regio Drenthe inkoop + contracten (geraadpleegd op 04-01-2016)

Naar boven

        

Nog geen reacties

    Login om te reageren op dit artikel

    Wachtwoord vergeten

    Geen account?

    Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.