nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO in Gelderland

 

Hier info over WMO in Gelderland

 

        

 

Klik op de regio of gemeente(n) om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

Achterhoek

 

Food Valley

 

Midden IJssel / Oost Veluwe

 

Noord Veluwe

 

Regio Arnhem

 

Regio Nijmegen

 

Rivierenland

 
 

        

 

Achterhoek

 
 
 • Gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

 

Gemeenten voeren sinds 2015 dit jaar extra taken uit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Hiervoor sluiten gemeenten contracten af met aanbieders van deze ondersteuning en zorg.

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk trekken sinds 2014 samen op als het gaat om het inkoop- en aanbestedingstraject voor Wmo en jeugdhulp. Het gaat om ondersteuning en kortdurend verblijf binnen de Wmo 2015 en om zorg en hulp binnen de Jeugdwet. Hiervoor moet de gemeente overeenkomsten sluiten met de aanbieders van deze zorg en ondersteuning.

Inkoop 2016

Nieuwe toetreders Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp of bestaande aanbieders die nog niet op alle onderdelen hebben ingeschreven, kregen vanaf 8 september 2015 tot 20 oktober 2015 alsnog de gelegenheid om in te schrijven voor de openbare aanbestedingen van de gemeenten in de Achterhoek voor 2016.

Inkoop 2017

Aanbieders jeugdhulp, Wmo maatwerkvoorzieningen, jeugdbescherming, onafhankelijke cliëntondersteuning, beschermd wonen, OGGz (niet limitatief) krijgen van 14 april tot 26 mei 2016 de gelegenheid om in te schrijven op de aanbesteding(en) in de Achterhoek voor 2017. Eind 2015 vonden er alvast zogenaamde ‘marktconsultaties’ plaats. Alle informatie hierover wordt op www.tenderned.nl geplaatst. Op www.sociaaldomeinachterhoek.nl is ook informatie te verkrijgen.

Bron en verder lezen > Doetinchem - Extra aanbesteding WMO (geraadpleegd op 17-01-2016)
 
 

Food Valley

 
 
 
 • Gemeente Barneveld

Neem contact op met de gemeente Barneveld bij vragen over de WMO inkoop > Geneente Barneveld

 
 
 • Gemeente Ede

Neem contact op met de gemeente Ede bij vragen over de WMO inkoop > Inkoop WMO Ede

 
 
 • Gemeente Renswoude

Neem contact op met de gemeente Renswoude bij vragen over de WMO inkoop > Sociaal domein Renswoude

Naar boven

 

 • Gemeente Rhenen

 

Algemeen: Bestuurlijk Aanbesteden

Voor het jaar 2016 en verder is gekozen voor de methodiek van Bestuurlijk Aanbesteden (relationeel contracteren) om te komen tot afspraken met aanbieders. Bestuurlijk Aanbesteden uit een aantal processtappen dat leidt tot een overeenkomst met aanbieders:

1. de contractering verloopt in samenspel tussen gemeente en aanbieder;
2. dit gebeurt via  een open en transparant proces;
3. alle partijen (dus ook nieuwe partijen) kunnen meedoen;
4. de inhoud van de overeenkomsten kan gedurende de looptijd verder worden ontwikkeld en herzien;

5. partijen hebben de ruimte om tussentijds in- of uit te stappen.
De afgelopen periode zijn deze processtappen doorlopen en is een overeenkomst afgesloten voor het jaar 2016 en verder (inclusief tarieven voor het jaar 2016).

Overeeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2o16 en verder

Hier vind u de link naar de overeenkomst > Overeenkomst Maatwervoorziening Wmo 2016 en verder

Bron en verder lezen > Rhenen -Bestuurlijk aanbesteden (geraadpleegd op 18-01-2016)

Kijk ook hier > www.sociaaldomeinrhenen.nl

Naar boven

 
 • Gemeente Scherpenzeel

 

Maatwerk Begeleiding Wmo 2015

De gemeente Scherpenzeel heeft de contracten voor Maatwerk begeleiding geregeld via een Bestuurlijke aanbesteding.
Iedere aanbieder die aan de gestelde eisen voldoet kan deelnemen aan de Netwerkovereenkomst.
Daarnaast zijn er afzonderlijke overeenkomsten voor
 • Maatwerk Begeleiding. Hieronder vallen 4 producten: Woonondersteuning, Wooncoaching, Dagopvang Basis en Dagopvang Extra.
 • Beschermd Werk (Wmo en Participatie) en Activerende Dagbesteding.
Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact  opnemen met onze beleidsmedewerker mevrouw P. van Gelder of een e-mail sturen naar info@scherpenzeel.nl

U kunt ook direct contact opnemen met ons inkoopbureau IBMN via kenniscentrum@ibmn.eu of telefoonnummer: (0347) 39 64 99

Bron en verder lezen > Scherpenzeel - Aanbestedingen maatwerk begeleiding WMO (geraadpleegd op 18-01-2016)

Naar boven

 

 • Gemeente Wageningen

 

Wmo 2015 Gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen verzorgt de inkoop voor haar eigen inwoners. Als u als zorgaanbieder alleen in Wageningen werkt hoeven zorgverleners zich ook alleen in Wageningen aan te melden. Dat kan digitaal via inkoopsamenleving@wageningen.nl. Bestaande zorgverlers moesten dit uiterlijk 4 augustus 2014 doen. Vervolgens nam de gemeente Wageningen contact met hen op.
Zorgverleners die ook hulp en ondersteuning in andere gemeenten van de regio Arnhem geven, of dat willen gaan doen vanaf 2015, moeten in Arnhem aanmelden.

Arnhem en Wageningen stemmen hierna de inkoop met elkaar af.

Bron en verder lezen > Artikel: WMO gemeente Wageningen (geraadpleegd op 18-01-2016)

 

Midden IJssel / Oost Veluwe

 
 • Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem,  Heerde, Olst-Wijhe en Voorst

 
De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst, hebben op 30-09-2014 een Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 met 163 aanbieders afgesloten.
Op grond van artikel 11.3 van de Raamovereenkomst kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst nieuwe aanbieders toetreden tot de Raamovereenkomst.
Daarnaast kunnen reeds gecontracteerde aanbieders hun dienstverlening uitbreiden met extra bouwstenen en naar Gemeenten die ze nog niet bedienen.
 
Bron en verder lezen > Platform Negometrix - Maatwerkvoorziening raamovereenkomst (geraadpleegd op 18-01-2016)
Lees meer over het proces van aanbesteden > www.apeldoorn.nl/aanbestedingen (geraadpleegd op 18-01-2016)

Kijk ook hier > Wmo - Inschrijven maatwerkvoorzieningen (geraadpleegd op 18 -01-2016)

 • Gemeenten: Lochem en Zutphen

 

Inkoop Wmo

Gemeenten Zutphen en Lochem hebben spelregels voor overleg over de inkoop afgesproken met aanbieders Wmo, Wmo-raad Lochem en Platform maatschappelijke ondersteuning Zutphen. Ze streven naar dynamische, flexibele, transparante en open overeenkomsten. Zo is het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen.

Iedere organisatie die dat wil, kan zich aanmelden om de overeenkomsten te ondertekenen. In de overeenkomsten staat aan welke eisen elke organisatie moet voldoen. Toetreden kan gedurende de hele looptijd van tien jaar van de overeenkomst.

Bron en verder lezen > Informatie voor aanbieders (geraadpleegd op 18-01-2016)

Naar boven

 

Noord Veluwe

 
 
 • Gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten

 

Inkoop Wmo

In 2014 heeft de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe namens de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde een aanbesteding uitgevoerd. De aanbesteding ging over maatwerkvoorzieningen voor individuele begeleiding en begeleiding groep in het kader van Wmo 2015 en hulp bij het huishouden met betrekking tot de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking. In het aanbestedingsdocument werd aangegeven dat nieuwe instroom van dienstverleners mogelijk is per 1 januari 2016.

Nieuwe instroom 2016

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een opdracht per 1 januari 2016 kunt u conform het
gestelde in de aanbestedingsstukken een aanbieding doen.

Bron en verder lezen > Regio Noord Veluwe - Offerteaanvraag (geraadpleegd op 18-01-2016)

Naar boven

 

Regio Arnhem

 
 • Gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wageningen en Zevenaar

 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Zorg en ondersteuning  worden door de gemeente Arnhem dichtbij en op maat georganiseerd. Professionals gaan anders werken: slimmer en eenvoudiger, vanuit de wijk en volgens één en dezelfde aanpak: één gezin, één plan. 

De gemeente krijgt meer zorgtaken, maar minder geld van het Rijk om dit uit te voeren. Het moet dus anders, maar wie echt zorg nodig heeft kan daarop blijven rekenen. De gemeente kiest voor een geleidelijke en zorgvuldige overgang. Als overgangsjaar werd 2015 gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk nadelige gevolgen ondervinden.

Bron en verder lezen > Arnhem - Zorg en Welzijn (geraadpleegd op 18-01-2015)

Kijk hier voor informatie over contractering > Arnhem - Zorg en Welzijn, contractering (geraadpleegd op 18-01-2015)

Wmo 2015 Gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen verzorgt de inkoop voor haar eigen inwoners. Als u als zorgaanbieder alleen in Wageningen werkt hoeven zorgverleners zich ook alleen in Wageningen aan te melden. Dat kan digitaal via inkoopsamenleving@wageningen.nl. Bestaande zorgverlers moesten dit uiterlijk 4 augustus 2014 doen. Vervolgens nam de gemeente Wageningen contact met hen op.
Zorgverleners die ook hulp en ondersteuning in andere gemeenten van de regio Arnhem geven, of dat willen gaan doen vanaf 2015, moeten in Arnhem aanmelden.

Arnhem en Wageningen stemmen hierna de inkoop met elkaar af.

Bron en verder lezen > Artikel: WMO gemeente Wageningen (geraadpleegd op 18-01-2016)

Naar boven

 

Regio Nijmegen

 
 • Gemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen.

 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat geldt ook voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan burgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie. Negen gemeenten in de regio Nijmegen trekken samen op bij de uitvoering van de WMO.
 
Bron en verder lezen voor nieuws en het inkoopproces > Transitie Regio Nijmegen (geraadpleegd 18-01-2016)
 

Rivierenland

 
 • Gemeenten: Buren , Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel 

 

De samenwerkende gemeenten in regio Rivierenland, bestaande uit Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, hebben ook in 2016 een groot deel van de zorg en ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet regionaal ingekocht.

Bron en verder lezen > Rivierenland kan meer- Zorginkoop 2016 (geraadpleegd 18-01-2016)
Kijk ook hier > RIvierenland kan meer - Sociaal domein (geraadpleegd 18-01-2016)
 

Naar boven

 

        

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.