nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

WMO in Overijssel

 

Hier info over WMO in Overijssel

 

              

 

Klik op de regio of gemeente(n) om naar de informatie te gaan

of klik hier om gelijk een reactie te plaatsen / een vraag te stellen

 

IJsselland


IJsselland

 
 
 
 • Gemeente Deventer

 

Neem contact op met de gemeente Deventer voor informatie over de WMO inkoop > http://www.deventer.nl

Naar boven

 
 • Gemeente Dalfsen 

 
Neem voor informatie over de WMO inkoop contact op met de gemeente Dalfsen > www.dalfsen.nl
 
 • Gemeenten: Hardenberg en Ommen

 

De gemeenten Hardenberg en Ommen werken met een raamovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo.
Bij het leveren van maatwerkvoorzieningen staat de keuzevrijheid voor de cliënt voorop. De manier van werken is als volgt:
 • De medewerker van Samen Doen maakt met de cliënt een ondersteuningsplan. In dit plan wordt vastgelegd waar de cliënt nu staat en welk resultaat met de ondersteuning moet worden behaald. Aan het te behalen resultaat wordt een budget gekoppeld. Ook wordt afgesproken wanneer het resultaat moet zijn behaald, of wanneer een tussenevaluatie wordt gehouden.
 • De cliënt kan vervolgens kiezen uit de verschillende aanbieders bij welke organisatie hij of zij de ondersteuning wil inkopen.

Voor u als aanbieder betekent dit dat u op alle resultaatgebieden ondersteuning moet kunnen leveren. Dit kan ook door het inzetten van onderaannemers.

Deelnemen
Indien u wilt deelnemen aan de raamovereenkomst, dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen staan omschreven in artikel 14 van de raamovereenkomst.

Bron en verder lezen hoe hier leest u hoe u kunt deelnemen aan deze raamovereenkomst > Hardenberg - Zorgaanbieders

 
 • Gemeente Kampen

 

Inkoop zorg

De gemeente Kampen heeft samen met zorgaanbieders, ketenpartners en vertegenwoordigers van inwoners overeenkomsten opgesteld voor het inkopen van zorg. Hierbij zijn samen het aanbod en de prijs bepaald. De afgesloten overeenkomsten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat nodig is. Ook zorgaanbieders die nog niet deelnemen hebben de mogelijkheid om deze overeenkomsten te ondertekenen. Het gaat om de basisovereenkomst en de deelovereenkomst.

Inkoop Wmo

Voor informatie over de inkoop Wmo kunnen zorgaanbieders contact opnemen met Manja van der Zee via inkoopkk@kampen.nl of (038) 339 41 68.

Bron en verder lezen > Kampen - inkoop zorg (geraadpleegd op 14-01-2016)
 
 
 • Gemeente Olst-Wijhe

 

De gemeente Olst-Wijhe werkt samen met een aantal Gelderse gemeenten en kwam in 2015 tot een raamovereenkomst WMO.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Olst-Wijhe > www.olst-wijhe.nl

 
 • Gemeente Raalte

 

Voor informatie over de WMO inkoop neem contact op met de gemeente Raalte > www.raalte.nl/

Naar boven

 
 • Gemeenten: Staphorst en Zwartewaterland

 

Aanbesteding Begeleiding Wmo 2016 - Inkooptraject

Voor de Wmo 2016 (Begeleiding) hebben de Overijsselse gemeenten Westerveld en Zwartewaterland, samen met de Drentse gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Staphorst een nieuw inkooptraject opgestart.

Aanbieding indienen

Zorgaanbieders werden hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze openbare aanbesteding en worden verzocht uiterlijk 30 oktober 2015 een aanbieding in te dienen via TenderNed. Het betreffende aanbestedingsdocument kunt u vinden op www.tenderned.nl onder de naam ‘Aanbesteding WMO 2016’.

Bron en verder lezen > Zwarteland - Aanbestedng begeleiding WMO 2016

 
 
 • Gemeente Steenwijkerland

 

Inkoop Wmo 2016

De basisovereenkomst Wmo uit 2015 is met een jaar verlengd. De aanbieders zijn hier halverwege december via een brief over geïnformeerd. Daarnaast blijft het mogelijk voor nieuwe aanbieders om een basisovereenkomst te tekenen. Om in aanmerking te komen voor een basisovereenkomst moet de aanbieder aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.

Wilt u meer informatie over de basisovereenkomst Wmo, stuur dan een e-mail naar info@steenwijkerland.nl met het verzoek om extra informatie. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

Bron en verder lezen > Steenwijkerland -Zorg inkoop

 
 • Gemeente Zwolle

 

Inkoop Diensten in en aan huis

De gemeente Zwolle contracteert de Diensten in en aan Huis (Individuele Begeleiding en Huishoudelijke Hulp) met ingang van 2015 met de methode van Bestuurlijk Aanbesteden.

Kijk hier voor meer informatie > Inkoop Diensten in en aan huis

Contractering dagbesteding

De gemeente heeft een contract gesloten met bestaande aanbieders voor dagbesteding. Vanaf 1 januari 2015 is dagbesteding een algemene voorziening.
De gemeente contracteert de aanbieders met een veranderopgave: aanbieders zorgen er voor dat het aanbod verandert naar de nieuwe transformatievisie en met de korting die het Rijk doorvoert.
De gemeente streeft naar een wijkgericht aanbod dat zich richt op de participatie en zelfredzaamheid en niet op beperking van de cliënt.

Kijk hier voor meer informatie > Contractering dagbesteding

 

Bron en verder lezen > Zwolle - Professionals inkoop (geraadpleegd op 14-01-2016)

Naar boven

 


Twente

 
 • Gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden

 

In Twente is afgesproken om de inkoop rond Wmo en jeugdhulp samen vorm te geven. Het inkoopproces is belangrijk om op tijd ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan onze inwoners. Maar ook om zorgaanbieders helderheid te geven. 

Daarom is, in samenspraak met de veertien gemeenten van Twente, een strategisch inkoopdocument opgesteld. In dit inkoopdocument staat op hoofdlijnen hoe de gemeenten de inkoop van zorg, die op regionale schaal wordt ingekocht, willen regelen. Dit document was de basis voor het inkoopproces in 2014, met als resultaat de raamovereenkomsten per 1 januari 2015.

Evaluatie inkoop

Begin 2015 hebben we het proces van inkoop uitvoerig geëvalueerd, samen met zorgaanbieders.
Hieruit is onder meer het besluit gerold om voor 2016 de lopende raamovereenkomsten te verlengen om zo tijd te maken voor transformatie

Bron en verder lezen > Sociaal domein inkoop

 

         

Nog geen reacties

  Login om te reageren op dit artikel

  Wachtwoord vergeten

  Geen account?

  Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.