nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit

Gevoelsleven in de knel

In mijn praktijk ontvang ik mensen (leeftijd van 6 - 90 jaar) die worstelen met een gebrek aan levenslust. Na een aantal jaren ontdekte ik dat al deze mensen een grote overeenkomst hadden: hun klachten waren het gevolg van een verwaarloosd stuk hooggevoeligheid. Ontkenning of verwaarlozing van het gevoelsleven resulteerde in vermoeidheid, burn-out en chronische stressklachten. Concreet kwamen mensen binnen met hulpvragen als gebrek aan concentratie, slaapproblemen, spanningsklachten, last van negatieve stemmingen, angstklachten. Onder deze klachten zaten vaak trauma’s zoals seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing als kind, verlies op jonge leeftijd van een dierbare. Het gevoelsleven was in de knel geraakt, weggestopt, genegeerd en vooral veroordeeld als vreemd gedrag.

Omdat ik hooggevoeligheid zo vaak tegen kwam in mijn praktijk ben ik mij er meer in gaan verdiepen. Hooggevoeligheid wordt vaak bestempeld als overdreven of als iets negatiefs. In de loop van de tijd zag ik dat er onder de hooggevoeligheid juist veel verborgen kwaliteiten leven. Hieruit ontstond onder meer de preventieve cursus ‘Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit’ die ik regelmatig aanbied om mensen te laten ervaren wat de verborgen kracht is van hooggevoeligheid. In deze cursus laat ik mensen de helende kracht van kunstzinnig werken ervaren naast oefeningen om meer zicht en grip te krijgen op gedachten en gevoelens.

Nieuw perspectief

Vaak geven patiënten, als ze voor het eerst binnenkomen aan, dat ze al een traject hebben doorlopen met gesprekstherapie. Dit heeft niet voldoende opgelost. Het afgesloten, geïsoleerde gevoel is gebleven. Hooggevoelige mensen hebben de neiging erg in hun hoofd te zitten. Dat geeft een schijn van controle en veiligheid. Nadeel is dat ze de hele dag alles analyseren, veel piekeren en weinig zelfvertrouwen hebben en teveel gefixeerd zijn op hun omgeving. Hun lijf is deze eenzijdigheid op een gegeven moment beu en de behoefte aan verbinding en ontspanning in het lichaam wordt steeds groter.

Het leuke aan het begeleiden van hooggevoelige mensen is dat zij vaak affiniteit hebben met kunstzinnig werken. Zij hebben een natuurlijke verbinding met schoonheid en harmonie, en juist deze verbinding kan ingezet worden om eenzijdigheden in de persoonlijkheid weer in balans te brengen. Iets maken met de handen betekent dat de verbinding met het lijf kan groeien. Iets maken dat met schoonheid gepaard gaat, kan een enorme motor zijn om oude gewoontes onder ogen te zien en om te vormen. Kunst maken werkt ordenend en verbindend op de samenwerking van Fysiek lichaam, Etherlichaam, Ziel en het unieke Ik.

Er bestaat geen standaardformule om met de eigen gevoeligheid om te gaan. Het gevoelsleven is voor ieder mens uniek. Ik leer mijn patiënten dat ze hun gevoeligheid niet hoeven te veroordelen, maar het mogen leren kennen, er naar mogen luisteren en verzorgen. Gevoeligheid kan ontwikkeld worden tot een betrouwbaar kompas in het dagelijks leven en bij het nemen van besluiten. Je kunt dit ook intuïtie noemen.

Kunstzinnige therapie bij hooggevoeligheid

In de therapie komen de hooggevoelige patiënten met het verlangen dat ‘alles weer gaat stromen en dat het denken minder overheersend wordt'. Belangrijk is, dat de therapie start bij waar de patiënt is. Het mentale blijft een belangrijk punt van aandacht. Enerzijds betekent dit uitleggen waarom ik specifieke opdrachten aanbied. Als de patiënt het snapt, is de motivatie groter om zich er mee te verbinden en kan het ook de gevoelens in het lijf toelaten en er zich ook lijfelijk sterker mee verbinden. Dat is belangrijk, omdat kunstzinnig werken het lichaam een nieuwe gezonde ervaring aanbiedt die zich in het lijf verankert. Hierdoor ontstaan een blijvend gevoel van stevigheid en ontspanning.

Oefeningen bied ik aan in stapjes: geleide oefeningen waardoor men zich verbindt met het proces. Hierdoor kan men loskomen van de focus op het eindresultaat. Door gerichtheid op het eindresultaat wordt het denken te veel geactiveerd: ‘dit is fout en dat doe ik niet goed' etcetera. Door de geleide oefeningen komt men uit het hoofd en kan men gaan zakken in het gevoel en in het lichaam.

Ik laat hooggevoelige mensen, kinderen en volwassenen veelal gebruik maken van ‘aardende’ materialen zoals bij het boetseren. Bij trauma geeft speksteen houvast en inzichten. Om meer contact te maken met het eigen fundament van zelfvertrouwen en zelfwaardering en daarmee het etherlichaam ‘schoon’ te maken gebruik ik greinen met houtskool en als dat te heftig is laat ik mensen met pastelkrijt werken. De thema’s voor pastel en houtskool gaan vooral over een eigen plek creëren op aarde.

Meer informatie en nascholingen

Via mijn website is ook het boekje te bestellen: Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit. Hierin staan kunstzinnige oefeningen, gedachten- en meditatie-oefeningen, meer achtergrondinformatie over hooggevoeligheid zowel vanuit het reguliere veld als vanuit de antroposofie en de verzamelde tips van de cursisten.

¹ www.kunsttherapiehaarlem.nl

Nog geen reacties

    Login om te reageren op dit artikel

    Wachtwoord vergeten

    Geen account?

    Om te reageren op artikelen dient u een account te hebben. U kunt zich gratis aanmelden gast.