nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Uit Reliëf

Reliëf is het vakblad van de Nederlandse Vereniging van Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKT) en verschijnt driemaal per jaar. Het abonnement is voor leden van de NVKT bij de contributie inbegrepen. 

Bent u geen lid en wilt u toch de Reliëf ontvangen, kunt u donateur worden van de NVKT. Zie aanmelding donateur

 

Hieronder leest u enkele artikelen uit Reliëf.